ປະເທດລາວ…ໃນດ້ານຕົວເລກ

ປະເທດລາວ…ໃນດ້ານຕົວເລກ

ປະເທດລາວ ຖືກຢູ່ໃນອັນດັບທີ 138 ໃນດັດສະນີການພັດທະນາມະນຸດ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການ ພັດທະນາ

ອັນດັບ 138 ຈາກ 188 ປະເທດ ປະເທດລາວ ໃນດັດສະນີການພັດທະນາມະນຸດ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການ ພັດທະນາ ຫມາຍ​ເຫດ​: ນີ້ແມ່ນອີກໜຶ່ງໃນຊຸດຫົວຂໍ້ວ່າດ້ວຍ “ປະເທດລາວ ໃນດ້ານຕົວເລກ”.  ພວກເຮົາຍິນດີຮັບຄຳເຫັນ ແລະຄຳແນະນຳ. ດຍອີງຕາມຄວາມເຊື່ອທີ່ວ່າການພັດທະນາ...

read more

ປະເທດລາວ ຖືກຢູ່ໃນອັນດັບທີ 170 ຈາກ 180 ປະເທດ ໃນດ້ານເສລີພາບຂອງສື່

ອັນດັບ 170 ຈາກ 180 ປະເທດ ປະເທດລາວ ໃນດັດສະນີເສລີພາບຂອງສື່ (press freedom) ຂອງອົງການຜູ່ສື່ຂ່າວບໍ່ມີພົມແດນ (Reporters without Borders) ຫມາຍ​ເຫດ​: ນີ້ແມ່ນອີກໜຶ່ງໃນຊຸດຫົວຂໍ້ວ່າດ້ວຍ “ປະເທດລາວ ໃນດ້ານຕົວເລກ”.  ພວກເຮົາຍິນດີຮັບຄຳເຫັນ ແລະຄຳແນະນຳ. ອົງການຜູ່ສື່ຂ່າວບໍ່ມີພົມແດນ...

read more

ປະເທດລາວ ນຳໜ້າອາຊຽນ ໃນດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການພັດທະນາຢ່າງເປັນທາງການ ຕໍ່ຫົວຄົນ

ອັນດັບ 53 ຈາກ 155 ປະເທດ ປະເທດລາວ ໃນດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ານການ ພັດທະນາຢ່າງເປັນທາງການ ຕໍ່ຫົວຄົນ ຫມາຍ​ເຫດ​: ນີ້ແມ່ນອີກໜຶ່ງໃນຊຸດຫົວຂໍ້ວ່າດ້ວຍ “ປະເທດລາວ ໃນດ້ານຕົວເລກ”.  ພວກເຮົາຍິນດີຮັບຄຳເຫັນ ແລະຄຳແນະນຳ. ສປປ ລາວ ຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 53 ຈາກ 155 ປະເທດ...

read more