ປະເທດລາວ…ໃນດ້ານຕົວເລກ

ປະເທດລາວ…ໃນດ້ານຕົວເລກ

ປະເທດລາວ ຍັງຈັດຢູ່ໃນແຖວທ້າຍໃນການຈັດ “ອັນດັບຄວາມເປັນປະຊາທິປະໄຕ” ຂອງວາລະສານ The Economist

ອັນດັບ 151 ຈາກ 167  ປະເທດ ປະເທດລາວ ຈາກການຈັດ “ອັນດັບຄວາມເປັນ ປະຊາທິປະໄຕ“ ຂອງໜ່ວຍຂ່າວກຣອງ ຂອງ ວາລະສານ The Economist ປີ 2016 ຫມາຍ​ເຫດ​: ນີ້ແມ່ນຫົວຂໍ້ທີສອງໃນຊຸດຫົວຂໍ້ວ່າດ້ວຍ “ປະເທດລາວ ໃນດ້ານຕົວເລກ”.  ພວກເຮົາຍິນດີຮັບຄຳເຫັນ ແລະຄຳແນະນຳ. ປະເທດລາວ ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບ 151 ຈາກ 167...

read more

ປະເທດລາວ ຈັດຢູ່ໃນແຖວທ້າຍ ຂອງລາຍການ “ປະເທດທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບທຸລະກິດ” ຂອງວາລະສານ Forbes

ອັນດັບ 134 ຈາກ 139 ປະເທດ ປະເທດລາວ ຈາກການຈັດອັນດັບ “ລາຍການ ປະເທດທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບທຸລະກິດ” ຂອງວາລະສານ Forbes ປີ 2017 ຫມາຍ​ເຫດ​: ນີ້ແມ່ນຫົວຂໍ້ທໍາອິດໃນຊຸດຫົວຂໍ້ວ່າດ້ວຍ “ປະເທດລາວ ໃນດ້ານຕົວເລກ” ພວກເຮົາຍິນດີຮັບຄຳເຫັນ ແລະຄຳແນະນຳ. ວາລະສານ Forbes ໄດ້ຈັດອັນດັບປະເທດລາວ...

read more