ร้อยยี่สิบห้าองค์กร แปดสิบราษฏรไทยร้องนายกไทยร่วมนานาประเทศถามหาสมบัด สมพอน

วันนี้ (25 มีนาคม 2556) ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมไทย 125 องค์กรพร้อมทั้งประชาชนอีกแปดสิบรายชื่อ ส่งจดหมายเรียกร้องต่อนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไทย ในโอกาสที่สมบัด สมพอน นักพัฒนาอาวุโสชาวลาว ถูกอุ้มหาย ทั้งนี้ แม้มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิด แสดงให้เห็นว่าสมบัดโดนเรียกให้หยุดรถโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก่อนถูกกลุ่มชายฉกรรจ์มานำตัวไป ทางรัฐบาลลาวยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนให้กับประชาคมโลก ที่เฝ้าติดตามASEAN Watchและทวงถามถึงชะตากรรมของสมบัดแต่อย่างใด

จดหมายภาษาไทยอยู่ที่นี่ และ ภาษาอังกฤษอยู่ที่นี่

การถูกอุ้มหายของสมบัด สมพอน นักพัฒนาผู้มีบทบาทยอมรับกันไปทั่วโลก และถือเป็นราษฏรอาวุโสผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในลาว เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สปป. ลาวกำลังเปิดตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก และเรียกร้องความช่วยเหลือร่วมมือจากนานาประเทศ ก่อให้เกิดกระแสความเป็นห่วงและคำถามมากมายต่อรัฐบาลสปป.ลาวจากทั่วโลก จดหมายจากประชาชนและภาคประชาสังคมไทย เรียกร้องให้รัฐบาลไทยมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของประชาชนในสปป.ลาว ในฐานะที่ไทยเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดที่มีส่วนในการสนับสนุนสปป.ลาวให้เข้าร่วมกับตลาดโลก เพื่อให้พ้นจากสภาพประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (LDC) โดยให้นายกรัฐมนตรี “แสดงจุดยืนและความสมานฉันท์ร่วมกับชุมชนประชาคมโลก ในการให้ความสำคัญกับสิทธิของประชาชน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักที่จะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาในประเทศสปป.ลาว ด้วยการส่งเสริมการเติบโตของภาคประชาสังคม ในการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน โดยให้ความสำคัญกับกรณีการอุ้มหายท่านสมบัด สมพอน โดยตระหนักว่า เหตุการณ์ดังกล่าวมีความสำคัญเทียบเท่ากับความร่วมมือในการพัฒนาของทั้งสองประเทศ” ทั้งนี้ ในความเห็นของภาคประชาชน การพัฒนาระหว่างไทย-ลาวที่ผ่านมา รัฐบาลยังเน้นการค้าการลงทุน แต่ยังละเลยประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและสิทธิพื้นฐานของประชาชนลาว ที่การถูกอุ้มหายของสมบัด สมพอน นักพัฒนาอาวุโสเจ้าของรางวัลแม็กไซไซปี 2548 ผู้มีความเชื่อว่า การพัฒนาที่แท้จริง ย่อมวัดได้จากดัชนีความสุข ไม่ใช่ดัชนีการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว จึงสะท้อนให้เห็นปัญหาที่มีอยู่ในลาวที่ไม่ได้รับการพูดถึงที่ต้องการการแก้ไข

“การหายตัวไปโดยไม่ได้รับคำตอบของบุคคลอย่างท่านสมบัด เป็นความเงียบงันอันเป็นสิ่งบ่งชี้ว่ามีข้อเท็จจริงบางประการในสังคมลาวที่ก่อให้เกิดความรุนแรงต่อผู้คนในลาว ที่ถูกละเลยไม่พูดถึงมาเป็นเวลานาน“ จดหมายระบุ

ในวันนี้ซึ่งเป็นวันครบรอบ 100 วันของการหายตัวไปของสมบัด สมพอน มีองค์กรทั้งภาคประชาชนและภาครัฐนานาประเทศ ส่งจดหมายและแสดงพลังร่วมกันไปยังรัฐบาลในประเทศของตน รวมทั้งทวงถามถึงสมบัด สมพอนกับสถานทูตลาวในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทย ฟิลลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศในสหภาพยุโรป รวมทั้งนายจอห์น แคร์รี รมว.กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่มีสารแสดงความเป็นห่วงของสหรัฐอเมริกาในวันนี้ด้วย โดยมีข้อความตอนหนึ่งในสารว่า “(การถูกอุ้มหายของสมบัด) ทำให้เกิดคำถามต่อระบบกฏหมายและความพันธะสัญญาและความรับผิดชอบของลาวต่อประชาคมโลก” อันทำให้เป็นข่าวชิ้นใหญ่ในหนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเช่นนิวยอร์ค ไทมส์ในทันที

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

สุนทรี หัตถึ เซ่งกิ่ง คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช)/ASEAN Watch-Thailand โทร. 089-713-2070