SP-Senator Tuur Elzinga in Laos om zorgen over vermissing

SP.NL, 10-03-13

Deze week bracht een Europese delegatie onder leiding van SP Eerste-Kamerlid Tuur Elzinga haar grote zorgen over het welbevinden van Sombath Somphone over aan regering en parlement van Laos. Sombath is in Laos bekend geworden door zijn talent mensen uit alle uithoeken van het land te scholen, te organiseren en te betrekken bij de sociale en duurzame ontwikkeling van hun land. De vrees bestaat nu dat hij daarmee niet alleen vrienden heeft gemaakt, aangezien hij op 15 december van het afgelopen jaar bij een routineverkeerscontrole staande werd gehouden en niemand sindsdien meer iets van hem heeft vernomen.

SP-senator Tuur Elzinga in LaosSP-senator Tuur Elzinga Elzinga biedt namens de delegatie de unaniem door het Europees Parlement aanvaarde motie over de zaak Sombath aan

De regering heeft enkele dagen na de vermissing een formeel onderzoek gelast, maar de delegatie is van de gerapporteerde resultaten zover niet erg onder de indruk. Senator Elzinga: ‘De regering en politie moeten hier echt hogere prioriteit aan geven. Ik heb de regering gezegd dat ik er alle vertrouwen in heb dat ze het snel op kunnen lossen, dat ik niet in de details van hun onderzoek geïnteresseerd ben, maar alleen in het resultaat.’

Ook heeft de delegatie de boodschap overgebracht dat in het belang van Laos een snelle oplossing gewenst is. Elzinga: ‘Ik heb de onderminister van Buitenlandse Zaken en een delegatie van het parlement in Laos duidelijk gemaakt dat deze kwestie zich niet vanzelf oplost. Zolang Sombath niet veilig met zijn familie wordt verenigd zal deze verdwijning alle agenda’s van het internationaal overleg over en met Laos domineren, of het nu de VN Mensenrechtenraad is of overleg binnen de Wereldhandelsorganisatie waar Laos net vorig jaar is toegetreden.’

Elzinga zette zijn boodschap kracht bij door namens de delegatie de op 6 februari unaniem door het Europees Parlement aanvaarde motie over deze zaak aan te bieden. Deze motie volgde op een bezorgde brief aan parlement en regering van Laos, ondertekend door vele nationale parlementariërs uit landen uit Zuidoost-Azië en Europa en Europarlementariërs. De betrokkenheid van parlementariërs uit deze regio’s komt voort uit het meest recente project van Sombath, de medeorganisatie van het Asia Europe Peoples Forum dat in oktober in de Laotiaanse hoofdstad Vientiane werd gehouden. Dit internationale forum van maatschappelijke organisaties uit Europa en Azië leverde – samen met een forum voor parlementariërs en een business forum – inbreng voor de ASEM-top van regeringsleiders uit beide regio’s, die kort daarop ook in Vientiane plaatsvond. Kort na de afronding van dit evenement verdween Sombath.

De delegatie heeft uitgebreid gesproken met de vrouw van Sombath en had daarnaast ontmoetingen met de permanente vertegenwoordiger van de EU en verschillende Ambassadeurs van EU-landen in Laos, de Nederlandse Ambassadeur voor de regio in Bangkok en verschillende vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in Laos.

Voor meer informatie over Sombath, zie de Engelstalige website https://sombath.org/