ລຸງສົມບັດຫາຍຕົວໄປ… Uncle Sombath disappears…

ລຸງສົມບັດຫາຍຕົວໄປ… Uncle Sombath disappears…

Computer Monitorຈື່ໄດ້ວ່າ… ຕັ້ງແຕ່ຫົວຄ່ຳຈົນຮອດຕອນກາງຄືນວັນທີ 15/12/2012 ພວກເຮົາໂທຫາລຸງສົມບັດບໍ່ໄດ້.. ພວກເຮົານອນບໍ່ຫຼັບເພາະລຸງສົມບັດບໍ່ເຄີຍໄປໃສໂດຍບໍ່ບອກຈັກເທື່ອ ມັນປະຫຼາດອີ່ຫຼີ.. ພວກເຮົາຂັບລົດອ້ອມ ຕົວເມືອງວຽງຈັນ ໄປໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ໂຮງໝໍ 103 ໂຮງໝໍ 150 ຕຽງຈົນຮອດ 2 ໂມງເຊົ້າເພາະຄິດວ່າອາດຈະ ເກີດອຸປະຕິເຫດກັບລຸງສົມບັດ ພວກເຮົາຖ້າຈົນເຊົ້າວັນທີ 16/12/2012 ແລ້ວໄປແຈ້ງຄວາມກັບຕຳຫຼວດເພາະ ເຄີຍໄດ້ຍິນວ່າຖ້າຄົນຫາຍເກີນ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນໃຫ້ໄປແຈ້ງຕຳຫຼວດ ລົງບັນທຶກໄວ້ກັບປກສ ນະຄອນຫຼວງ ໃນໃຈກໍຮູ້ສຶກອຸ່ນໃຈວ່າຕຳຫຼວດຈະຊ່ວຍເຮົາໄດ້ແນ່ນອນ

Remembering… From early in the evening of 15 December 2012 until the middle of the night we couldn’t get through to Uncle Sombath’s phone… We could not sleep because Uncle never went anywhere without telling us… We drove around Vientiane, to hospitals–Mahosot, 103 and 150–until two AM because we thought he might have had an accident. We waited until the morning of 16 December, and then reported to the police, because we had heard that if someone was missing for more than 24 hours, it should be reported to the Vientiane police. Our hearts were somewhat warmed because we felt the police would certainly help.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ… ຄິດໄດ້ວ່າມີກ້ອງວົງຈອນປິດຢູ່ບ່ອນທີ່ເມຍລາວເຫັນລາວຄັ້ງສຸດທ້າຍ ກໍຄື ຢູ່ປ້ອມຕຳຫຼວດຫຼັກ 3. ໃນວັນທີ 17/12/2012 ຕອນເຊົ້າ ພວກເຮົາກໍເຮັດເອກະສານຂໍອະນຸຍາດເຂົ້າເບິ່ງ ແລະ ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືເປັນ ຢ່າງດີ..ເຖິງວ່າຫົວໜ້າໃຫຍ່ບໍ່ຢູ່ຜູ້ເພິ່ນເປັນຮອງກໍເຊັນອະນຸຍາດໃຫ້… ພວກເຮົາກໍຮູ້ສຶກອຸ່ນໃຈວ່າຈະໄດ້ຕົວ ລຸງສົມບັດກັບມາແນ່ນອນ ແລະ ພວກເຮົາກໍພົບລຸງສົມບັດໃນພາບບັນທຶກກ້ອງວົງຈອນປິດ ພວກເຮົາຂໍບັນທຶກໄວ້ ທາງຕຳຫຼວດກໍອະນຸຍາດ ແຕ່ບອກວ່າຄອມສຽບ USB ບໍ່ໄດ້ ໃຫ້ທາງຄອບຄົວເອົາກ້ອງມາຖ່າຍເອົາ… ພວກເຮົາກໍເຮັດຕາມນັ້ນ…

After that…we remembered a closed-circuit camera at the place his spouse last saw him, at the kilometre three police post. On the morning of 17 December 2012, we wrote a request for permission to view the recording, and received good cooperation…even though the main supervisor was not in, the deputy signed the request… We again felt encouraged, that we would get uncle Sombath back for sure. When we saw Uncle Sombath in the closed-circuit recording, we asked to record it and the police agreed. We couldn’t plug a USB into the computer, but the family could use a camera, so that is what we did.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ…ໃນຕອນຕອນສວາຍຂອງມື້ດັ່ງກ່າວພວກເຮົາຂໍເຂົ້າໄປເບິ່ງກ້ອງວົງຈອນປິດອີກ ປາກົດວ່າເພິ່ນບໍ່ ໃຫ້ເບິ່ງອີກແລ້ວ ເພາະວ່າຫົວໜ້າສັງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເບິ່ງ…

Then…around noon on the same day, we asked to view the closed-circuit recording again, but were not allowed to. The supervisor had forbidden it.

ແນວໃດກໍຕາມ ພວກເຮົາໄດ້ຂອບໃຈຕຳຫຼວດທີ່ຢ່າງໜ້ອຍກໍໃຫ້ຄອບຄົວເຮົາໄດ້ເຂົ້າເບິ່ງ ແລະກໍມີຄວາມຫວັງວ່າພາບດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສືບຫາຫາລຸງສົມບັດ…

In any case, we thank the police that let the family view the recording, and hope that it helps us to find Uncle Sombath…

Keep Sombath’s Vision Alive

Keynote Speech by Shui Meng Ng at the 10th Asia-Europe People’s Forum

Milan, Italy, 10-12 October 2014

“Towards a Just and Inclusive Asia and Europe-Building States of Citizens for Citizens”

Shui Meng-AEPF10Two years ago, at the 9th AEPF, my husband, Sombath Somphone, as the Co-Chair of the National Organizing Committee, gave the keynote speech at the opening session of the Forum in Vientiane, Laos.  He was at the time both happy and excited that after months of intensive preparation, the AEPF9 was officially declared open by no less than Laos’ Deputy Prime Minister.  More than 1,000 people representing civil society groups and organizations from across Asia and Europe participated.  As a Lao, Sombath was proud that his country could play host to such a major civil society forum.

Over the next few days between October 16-19, the forum participants passionately discussed, debated, shared, and exchanged lessons on common challenges and issues of poverty, social polarization, inequalities, indebtedness, and unemployment faced by ordinary folks in the countries of Asia and Europe.  The energy level was high, and the panel discussions were animated, inclusive, and constructive.  The participants eagerly presented their ideas and experiences, and worked hard to present the “People’s Vision” of shared hopes and aspirations which became incorporated as the final statement from the AEPF9 to the leaders of the ASEM countries for their deliberation and consideration for action in the follow-up ASEM Meeting.

aepf10logoBy all estimation, and publicly acknowledged by the International Organizing Committee, the AEPF9 was considered one of the most successful People’s Forum ever.  Then on 15 December 2012, two months after the close of AEPF9, Sombath Somphone was disappeared.  He was last seen stopped at a police post in Vientiane and taken away by a white truck. The entire sequence of Sombath’s abduction was recorded by the state-installed traffic-control camera, and the footages of the abduction have since been shared on You-tube. Continue reading “Keep Sombath’s Vision Alive”