ตามหาชาวลาว

ข่าวสมบัด สมพอนในรายการข่าวสามมิติ โทรทัศน์ช่อง 3 (กรุณาดูที่ข่าวสุดท้ายในช่วงนาทีที่ 5:10)

News about Sombath on the Thai Channel 3 “Three Dimensional” program. (Please watch from the 5:10 minute mark.)

http://www.youtube.com/watch?v=RAoieoUEcgk&feature=player_embedded#t=311