จับผิดจากกล้อง-Caught on Camera

Caught on Camera-Thaiรายงานองค์การแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนล “จับผิดจากกล้อง: การบังคับบุคคลให้สูญหาย กรณีสมบัด สมพอน” มีเป็นภาษาไทยดว้ย. กรุณาคลิกที่ภาพ.

The Amnesty International Report, “Caught on Camera: The Enforced Disappearance of Sombath Somphone” is now available in Thai Language. Please click the picture.