ข่าวค่ำ DNN เสวนาพูดสันติภาพรำลึก 9 เดือน สมบัติถูกอุ้ม

นักเขียนดัง “นิ้วกลม” และโตมร ศุขปรีชาร่วมการพูดสันติภาพครั้งที่ 2 เพื่อเสนอมุมมอง ในประเด็นสันติภาพ เสรีภาพและการอุ้มหายสมบัด สมพอน นักกิจกรรมชาวลาวเมื่อ 9 เดือนที่แล้ว.

http://www.youtube.com/watch?v=cLIwhR8jfSM