ວຽກຂອງສົມບັດ

We are now consuming more than 150% of what the planet can regenerate. That means we are now consuming one and a half planets. How can that be sustainable, and what will we leave to the next generation? We only have one planet. The policy seems to be let’s get what we can now and let our children clean up the act later!

— Sombath Somphone, Keynote speech at the Asia-Europe People’s Forum, October, 2012

SB-Magsaysayພາບລວມກ່ຽວກັບອາຊີບຂອງສົມບັດ–ຊຶ່ງເປັນທັງຊາວນາ, ນັກວິຊາການ, ນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ນັກພັດທະນາຊຸມຊົນ–ສາມາດອ່ານໄດ້ທີ່ ເວຟໄຊ້ຂອງຊາວບ້ານ (ພາສາອັງກິດ) ຊຶ່ງເປັນທຸລະກິດ ທາງສັງຄົມ ທີ່ລາວໄດ້ຊ່ວຍສ້າງຂຶ້ນ.

ລາງວັນແມັກໄຊໄຊສຳລັບຄວາມເປັນຜູ້ນຳຊຸມຊົນ. ໄດ້ຖືກນຳມາອ້າງອີງໃນງານນຳສະເຫນີ ລາງວັນ ແຣມມອນ ແມັກໄຊໄຊ, ໃນເດືອນ ສິງຫາ 2005 ທີ່ ມານິລາ.

ດ້ານລຸ່ມນີ້ແມ່ນເອກະສານຈຳນວນຫນຶ່ງທີ່ໄດ້ຄັດເລືອກມາ ຊຶ່ງໄດ້ຂຽນຂຶ້ນໂດຍ ສົມບັດ ຫລື ເປັນເອກະສານທີ່ບັນຍາຍກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງລາວ. ກົດເລືອກໂຕເຊື່ອມສີຟ້າເພື່ອເບິ່ງສື່ ແລະເອກະສານຕ່າງໆ.

ການບັງຄັບສູນຫາຍຂອງທ່ານສົມບັດສົມພອນ: ພາບພະຍົນສາລະຄະດີ Video released in December, 2018 depicting Sombath’s work and the political context of his disappearance.

30 ປີ: ຜົນງານຊອງ ທ່ານ ສົມບັດສົມພອນ. Video released in December, 2014 for the two year mark of Sombath’s disappearance.

ສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ – ມຸມມອງຈາກປະເທດລາວ ບົດກ່າວຄຳປາໃສ ໂດຍ ສົມບັດ ທີ່ກອງປະຊຸມເອເຊຍຢູໂຣບ ພາກປະຊາຊົນ (AEPF9) ໃນເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2012 ທີ່ວຽງຈັນ.

ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ໃນໄລຍະສະພາບວິກິດທາງດ້ານການເງິນໃນເອເຊຍ. (ພາສາອັງກິດ) ບົດບັນທຶກວິດີໂອ ການໃຫ້ສຳພາດ ຊຶ່ງໄດ້ມີການບັນທຶກໄວ້ລະຫວ່າງ AEPF9 ທີ່ວຽງຈັນ ໃນເດືອນ ຕຸລາ 2012.

ການຮັບຟັງສຽງຂອງປະຊາຊົນ. (ພາສາອັງກິດ) ຮ່າງບົດຄວາມຂ່າວທີ່ຂຽນຂຶ້ນຮ່ວມກັບ ທ່ານ ມິນຟາມ ຫົວຫນ້າ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳລາວ. ໄດ້ຖືກຖອດຖອນກ່ອນການຈັດພິມໃນເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2012 ຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງລັດຖະບານລາວ.

ການສິດສອນກ່ຽວກັບຄວາມສຸກ. ບົດສຳພາດສົມບັດ ທີ່ໄດ້ຮັບການຕີພິມໃນຫນັງສືພິມ ບາງກອກໂພສ ໃນວັນທີ 24 ສິງຫາ ປີ 2012.

Interconnectedness for Happiness Together. Interview in Asian Public Intellectuals Newsletter, March-August 2012.

ການສຶກສາແບບມີສ່ວນຮ່ວມ. ຟີມເຮັດໂດຍພະນັກງານ PADETC ໃນປີ 2012 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບຂອງແນວຄິດ ສົມບັດ ຕໍ່ການແກ້ໄຂບັນຫາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ບ້ານ ຜາແກ້ວ ແຂວງຊຽງຂວາງ.

ຄວາມສຸຂອງປະເທດລາວ. ໃນປີ 2012, ສົມບັດໄດ້ຮ່ວມມືໃນການສ້າງ ວິດີໂອນີ້.

Bird Toy. This video about the value of indigenous knowledge was produced by Sombath, PADETC, and the Lao Ministry of Education.

ສະມາທິສ້າງປັນຍາເພື່ອພັດທະນາຍືນຍົງ. ບົດຮຂຽນຈາກສົມບັດທີ່ຈັດພີມຢູ່ຈົດໝາຍຂ່າວ ຊາວພຸດ ປີທີ 04 ສະບັບທີ 07 ພ.ສ. 2554

The Force of Inter‐Connectedness. (ພາສາອັງກິດ) ບົດບັນລະຍາຍທີ່ກອງປະຊຸມ ສຳມະນາລະດັບພາກ ພື້ນຂອງ API ຄັ້ງທີ 10 ທີ່ຊຽງໃຫມ່ ໃນເດືອນ 11 ປີ 2011. API ເປັນເຄືອຂ່າຍຫນຶ່ງຂອງ Asian Public Intellectuals ຊຶ່ງເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນຸນຈາກສະມາຄົມນິບປ້ອນ.

ຄວາມທຸກຈົນ ກັບການພັດທະນາ – ກໍລະນີສຶກສາຫນຶ່ງໃນລາວ. ບົດບັນທຶກສຽງການບັນລະ ຍາຍ ໂດຍສົມບັດ ທີ່ກອງປະຊຸມເວທີ່ສົນທະນາສາກົນກ່ຽວກັບ ໂລກາພິວັດ, ທີ່ຮາວາຍ ໃນປີ 2011 [ມັນຖືກບັນທຶກຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງ mp3 ຄວາມຍາວ 13:50 ນາທີ]

Less teaching, More Learning. Article in Capacity, Issue 43, September, 2011

ການກະກຽມຍຸກສະໃຫມຂອງຜູ້ນຳລາວ. Preparing a Generation of Leaders in Laos (ພາສາອັງກິດ) ລາຍລະອຽດວຽກຂອງສົມບັດ ລວມທັງ ບົດຄວາມ ”50 ປີ, 50 ເລື້ອງ” ຈັດພິມໂດຍ ສູນຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ ໃນປີ 2010.

Interview with Sombath Somphone: A series of video clips of an interview conducted by Ore Huiying in August, 2010.

Saving the Planet: It’s Alive! A video about Sombath and PADETC’s work with schools and youth volunteers. Lao language with English subtitles. 2009. Also available in Khmer, Nepali, and Sinhala.

Mekong Public Forum: Panel discussion at FCCT in Bangkok, Thailand on 10 November 2008. Sombath’s notes for the event are here. Also available are video clips on Civil Society in Laos, Ecology & Linkages, EIAs, Banks & Credit, and Investment & Transparency.

Interdependencies between Education and Sustainable Development: Presentation at the 10th Asia-Pacific Programme of Educational Innovation for Development (APEID) in Bangkok, Thailand, December, 2008

Experiential Learning in Lao Ricefields: Article by Sombath in SaenSaeng, Summer, 2008.

ປົກປ້ອງໂລກ Saving the Planet (ພາສາອັງກິດ) ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນບົດສຳພາດຕອນຫນຶ່ງຂອງສົມບັດ ທີ່ໄດ້ບັນທຶກຂຶ້ນໃນປີ 2008 ຊຶ່ງເປັນຕອນຫນຶ່ງຂອງລາຍການໂທລະພາບທີ່ຜະລິດໂດຍ TVE ອາຊີແປຊິຟິກ (ສຳລັບຂໍ້ມູນ ເພີມເຕີມ ເຂົ້າອ່ານໄດ້ທີ່ເວຟໄຊ້ TVEAP)

Developing Youth in Leadership for Sustainable Living. An article in Tales of Hope, published by the Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO, 2007.

Ways to Move from Mass Schooling to ESD. 2007 article from UNESCO publication ESD Currents: Changing Perspectives from the Asia-Pacific.

Towards Global Transformation: Making Change Happen. Closing panel remarks at 3rd International Conference on Gross National Happiness held in Bangkok, Thailand in November, 2007

ສູນປາແດກ – ສິບປີໃນຄວາມສົມດຸນ PADETC – ten years in balance (ພາສາອັງກິດ) ພິມເຜີຍແຜ່ໃນປີ 2006 ນີ້ເປັນບົດລາຍງານທີ່ມີສີສັນ ບົດຫນຶ່ງກ່ຽວກັບທົດສະວັດທຳອິດຂອງສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍ ສົມບັດ.

ລາງວັນຣາມອນແມັກໄຊໄຊ (Magsaysay) ສາຂາຜູ້ນຳພາຊຸມຊົນ. ແຈ້ງການຊົມເຊີຍ ແລະ ບົດຕອບສະໜອງຂອງ ສົມບັດ ສົມພອນ ທີ່ພິທີຮັບລາງວັນຣາມອນແມັກໄຊໄຊ, 31 ສິງຫາ 2005, ມະນິລາ, ປະເທດຟິລິບປິນ. PADETC made a video about Sombath and his work in preparation for this event: Country Boy Forever

Watershed. An interview in the November, 2001 issue of Watershed on The Future of Democracy, Societies and Ecosystems in the Mekong Region

Traditional Weave, New Wave. Video made on the occasion of PADETC’s winning the 2001 ESCAP HRD Award.

Summary of NGO Approach to Shifting Cultivation. Paper for workshop on Shifting Cultivation Systems and Rural Development in the Lao PDR, organised at Nabong Agriculture College, Vientiane, in 1994.

Agricultural Development in Laos-A Social and Technical Integration: Program description of the Rice-Based Integrated Farming Systems (RIFS) Project, 1990.