ນັກເຄື່ອນໄຫວໂດຍບັງເອີນ

Bangkok Post: 06 ກັນຍາ 2013

ປະທັບຈິດ ນິລະໄພຈິດ ຕໍ່ສູ້ເພື່ອຊະຕາກຳທີ່ບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນຂອງພໍ່ ດ້ວຍການເປັນກະບອກສຽງ ໃຫ້ຄົນທີ່ຫາຍຕົວໄປ.

539374
PHOTO: PORNPROM SATRABHAYA

ປະທັບຈິດ ນິລະໄພຈິດ ຖືວ່າຕົວເອງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊົນຊັ້ນກາງໃນກຸງເທບມາໂດຍຕະຫຼອດ ເຖິງວ່າຈະໄດ້ຟັງພໍ່ ທະນາຍສົມຊາຍ ນິລະໄພຈິດ ຜູ້ທີ່ຫາຍຕົວໄປ ແລະ ຟັງຈາກແມ່ ທ່ານນາງອັງຄະນາ ເວົ້າເຖິງ ການລະເມີດສິດທິມະນຸດ ແລະ ປັນຫາສັງຄົມທຸກມື້ ແຕ່ປະທັບຈິດກໍບໍ່ໄດ້ມີຄວາມສົນໃຈຫຍັງຫຼາຍ.

ແຕ່ຊີວິດກໍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ເຖິງວ່າຕອນເປັນເດັກນ້ອຍຈະບໍ່ເຄີຍມີຄວາມຄາດຫວັງ ເຊັ່ນນັ້ນ ແຕ່ສຸດທ້າຍປະທັບຈິດໄດ້ກາຍເປັນນັກເຄື່ອນໄຫວເຕັມຕົວ.

“ຕອນຍັງນ້ອຍ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສົນໃຈເລື່ອງສິດທິມະນຸດຫຼາຍປານໃດ” ຜູ້ກ່ຽວເວົ້າ “ສ່ວນໜຶ່ງເປັນ ຍ້ອນຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຕົວເອງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊົນຊັ້ນກາງໃນກຸງເທບ ບັນຫາລະເມີດສິດທິມະນຸດໜ້າຈະ ເປັນເລື່ອງທີ່ເກີດຂື້ນກັບຄົນກຸ່ມນ້ອຍທາງເຊື້ອຊາດ ຊົນເຜົ່າ ຊາວນາ ໃນຖານະຄົນຊົນຊັ້ນກາງ ຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ເຄີຍຄິດວ່າຕົວເອງຕ້ອງພົບກັບບັນຫາເຊັ່ນນີ້ດ້ວຍຕົວເອງ”.

Continue reading “ນັກເຄື່ອນໄຫວໂດຍບັງເອີນ”