ລາງວັນ ແມັກໄຊໄຊ ໃນລາວ

Logo-Speak Out-Points to Ponderໃນປະຫວັດ 58 ປີ, ລາງວັນ ເຣມອນ ແມັກໄຊໄຊ ທີ່ຊົງກຽດ ໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ພົ້ນເດັ່ນແລ້ວ ກວ່າ 300 ທ່ານ ຈາກທົ່ວອາຊີ.

ໃນນັ້ນ ສອງທ່ານ ແມ່ນມາຈາກລາວ.

ທ່ານທຳອິດແມ່ນ ແກ້ວ ວິພາກອນ, ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນຂ້າລາຊະການດີເດັ່ນ ໃນປີ 1967.

ແກ້ວ ໄດ້ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳໄປຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້.

ທ່ານທີສອງແມ່ນ ສົມບັດ ສົມພອນ, ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນຜູ້ນຳຊຸມຊົນດີເດັ່ນ ໃນປີ 2005.

ສົມບັດ ໄດ້ຖືກຕຳຫຼວດໃຫ້ຢຸດ ແລ້ວລັກພາຕົວໄປໃນເດືອນທັນວາ 2012.

ບໍ່ມີໃຜປາກົດເຫັນເພິ່ນຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບພົນລະເມືອງລາວ ທີ່ດີເດັ່ນເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດພົບໄດ້ທີ່:

http://www.rmaf.org.ph/newrmaf/main/awardees/filter/all/all/all/LA/1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.