ບົດຄຳເຫັນ ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ຕໍ່ ສປປ ລາວ ແລະ ACSC/APF 2016

ACSC-APFເຖິງ ຄະນະກຳມະການຂັ້ນພາກພື້ນຂອງ ACSC/APF 2015 ມາເລເຊຍ

Mr. Jerald Joseph, Malaysia, RSC Chair
Pengiran Datin Paduka Hajah Mariam Pg Hj Matarsat, Brunei Darussalam, RSC Member Mr. Pen Somony, Cambodia, RSC Member
Ms. Mida Saragih, Indonesia, RSC Member
Dr. Maydom Chanthanasinh, Lao PDR, RSC Member
Mr. Aung Myo Min, Myanmar, RSC Member
Mr. Eduardo C. Tadem, Philippines, RSC Member
Mr. Soe Min Than, Singapore, RSC Member
Ms. Wanun Permpibul, Thailand, RSC Member
Ms. Nguyen Thi Hoang Van, Vietnam, RSC Member
Ms. Reileen Dulay, Regional, RSC Member
Ms. Nalini Singh, Regional, RSC Member
Mr. Gus Miclat, Regional, RSC Member

sapaພວກຂ້າພະເຈົ້າ ທີ່ລົງລາຍເຊັນຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ເຄືອຂ່າຍ, ແລະພັນທະ ມິດ ລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ, ແລະສາກົນ ທີ່ເຮັດວຽກໃນບັນດາປະເທດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ແລະທັງເປັນຜູ້ຊຸກຍູ້ຂະບວນການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມອາຊຽນ ແລະກອງປະ ຊຸມ ປະຊາຊົນອາຊຽນ (ACSC/APF) ຕະຫຼອດໄລຍະ 10 ຜ່ານມາ, ຈາກ 2005 ຫາ 2015. ພ້ອມ ກັນກັບທ່ານ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າມຸ່ງໝັ້ນໃນການສົ່ງເສີມ ACSC/APF ໃຫ້ເປັນຂະບວນການທີ່ຂັບ ເຄື່ອນ ໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ມີອິສະຫຼະ, ແລະເປັນບ່ອນທີ່ເປີດຮັບເອົາການສ້າງຊຸມຊົນ ແລະຄວາມສາມັກຄີກັນລະຫວ່າງປະຊາຊົນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.

ເຖິງແມ່ນວ່າພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສະແດງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຕໍ່ຂະບວນການ ACSC/APF ຜ່ານມາໂດຍ ຕະຫຼອດ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຍັງຢາກຂໍສະແດງຄວາມກັງວົນຕື່ມອີກ ຕໍ່ກັບສະພາບຄວາມເປັນປະຊາທິ ປະໄຕ ແລະສິທິມະນຸດໃນ ສປປ ລາວ, ແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າມອງເຫັນໃນການ ຈັດກອງປະຊຸມ ACSC/APF ໃນ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2016 ນີ້. Continue reading “ບົດຄຳເຫັນ ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ຕໍ່ ສປປ ລາວ ແລະ ACSC/APF 2016”