ຄຳຖະແຫຼງການຈາກ ຮິລາຣີ ຄລິນຕັ­ນ

ທ່ານ ນາງ ຮິລາຣີ ຄລິນຕັ­ນ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດອະເມຣິກາ
ວໍຊິງຕັນແດີຊີ
ວັນທີ 16 ມັງກອນ 2013

ພວກເຮົາມີຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານສົມບັດສົມພອນຊຶ່ງເປັນຜູ້ນຳພາດ້ານ ການ ພັດທະນາສັງຄົມໄນລາວທີ່ໄດ້ຫາຍໂຕໄປໃນນຶ່ງເດືອນຜ່ານມາ. ລາຍງານ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ທ່ານສົມບັດ ໄດ້ຫາຍໂຕໄປເມື່ອວັນທີ່ 15 ຫຼັງຈາກຖືກເອີ້ນໄຫ້ຢຸດລົດ ຢູ່ດ່ານກວດຂອງຕຳຫຼວດໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງລັດຖະບານລາວ ໃຫ້ຕິດຕາມສືບສວນເລື້ອງທີ່ເກີດຂື້ນ ຢ່າງໂປ່ງໄສ ແລະເຮັດທຸກວິທີທາງ ຕາມອຳນາດທີ່ ຕົ້ນມີ ເພີ້ອໃຫ້ທ່ານສົມບັດໄດ້ກັບຄືນຫາ ຄອບຄົວຂອງລາວຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະປອດໄພ.

Clinton-statementຫຼັງຈາກທີ່ສົມບັດໄດ້ສຳເລັດການສຶກສາຈາກສະຫະຣັດອະເມຣິກາ ລາວໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງ ບໍ່ຮູ້ອິດຮູ້ເມື່ອຍ ເພື່ອສົ່ງາສີມການພັດທະນາທີ່ ຍືນຍົງໃນລາວ ແລະເປັນແຮງບັນດານໃຈ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ນຳ ຮຸ່ນໃໝ່ອີກດວ້ຍ. ທ່ານ ສົມບັດໄດ້ກໍ່ຕັ້ງສູນອົບຮົມ ຮ່ວນພັດທະນາ (ປາແດກ) ເພື່ອຍົກລະດັບ ຄວາມອາດສາມາດຂອງໄວໜຸ່ມ ແລະ ພະນັກງານລັດໃນດ້ານ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະການຫຼຸດຜອນຄວາມທຸກຍາກ. ການຫາຍໂຕໄປຂອງສົມບັດໄດ້ສ້າງຄວາມກັງວົນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ໄຫ້ກັບຄອບຄົວ ເພື້ອນມິດ ແລະ ເພື້ອນຮ່ວມງານໃນທົ່ວທຸກມຸມໂລກ. ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈື່ງຮຽກຮ້ອງມີ ການສົ່ງໂຕ ທ່ານສົມບັດ ໄຫ້ກັບຄືນ ຫາຄອບຄົວຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ພວກເຮົາຂໍສົ່ງ ຄວາມປາຖະໜາດີ ແລະຄຳອະທິຖານເຖິງຄອບຄົວ ແລະຄົນຮັກແພງຂອງ ລາວນາຍັງທີ້ດ້ວຍ.