ຖະແຫລງການ ຈາກ ສະຖານທູດ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ-ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ

ການລັກພາຕົວນັກພັດທະນາສັງຄົມ ທ່ານສົມບັດ ສົມພອນ: 6ເດືອນຜ່ານມາ
ຖະແຫລງການ ຈາກ ສະຖານທູດ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ-ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
ເດືອນມີຖຸນາ 15, 2013

Screen Shot 2013-05-26 at 15.22.48 PMທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ,ໜຶ່ງໃນບັນດານັກພັດທະນາທາງສັງຄົມດີເດັ່ນທີ່ສຸດ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ, ໄດ້ຖືກລັກພາຕົວໄປ ໃນຕອນແລງ ທີ່ 15 ເດືອນທັນວາ, 2012 ຢູ່ໜ້າບອມຕຳຫລວດລາວ ຢູ່ເສັ້ນທາງສາຍຫລັກ ໃນໃຈກາງນະຄອນ ຫລວາງວຽງຈັນ.ການລັກພາຕົວດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກບັນທຶກໄວ້ໄດ້ໂດຍກ້ອງ ວົງຈອນປິດຂອງລັດຖະບານລາວ. ວັນທີ່ 15 ເດືອນມິຖຸນາແມ່ນວັນຄົບຮອບ ຫົກເດືອນ ນັບແຕ່ຫາຍຕົວໄປຂອງທ່ານສົມບັດ ທີ່ໃຫ້ການອະທິບາຍໄດ້. ສະຖານທູດ ສາຫາລັດອາເມລິກາ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ບັນດາພາກສ່ວນປະສາຊົມຄົມສາກົນ ໄດ້ກ່າວເນັ້ນຍຳ້ເຖິ່ງຄວາມເປັນຫ່ວງ ເປັນໃຍທີ່ສຸດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຫວັດດີພາບ ຂອງທ່ານສົມບັດ ສົມພອນ.

ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຫຼາຍປີຜ່ານມາໃນກ່ນເຮັດວຽກງາມຮ່ວມກັບບັນດາອົງການຈັກຕັ້ງທື່ຂື້ນກັບລັດທະບານ, ປະຊາຄົມສາກົນ ແລະ ລັດຖະບານລາວ,ທ່ານສົມບັດ ສົມພອນ ເປັນນັບໜ້າຖືຕາຢ່າງກວ່າງຂວາງຜູ້ໜຶ່ງທາງດ້ານ ຄວາມສະງົບສຸກ ແລະ ໄຫວພິບທີ່ເປັນປະໂຫຍດຂອງທ່ານທີ່ທຸມແທເຮື່ອແຮງຊຸມເຂົ້າໃນການປັບປຸງປະເທດ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຂອງບັນດາຍາດຕິພີ່ນ້ອງຊາວລາວຮ່ວມຊາດຂອງທ່ານ. ເປັນໜ້າເສຍໃຈ, ການຮ້ອງຂໍຫຼາຍໆຄັ້ງ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ຈາກລັດຖະບານປະເທດຕ່າງໆທົ່ວໂລກ, ລັດທະບານລາວ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປ່ອຍຂໍ້ມູນ ຢ່າງກະຈ່າງແຈ້ງເທົ່າທີ່ຄວນເຊັ່ນ: ລະຫວ່າງການຖະແລ້ງການຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ໃນວັນທີ 7 ເດືອນ ມິຖຸນາ ກ່ຽວກັບການສືບສວນສອບສວນເປັນທາງການອາດມີຂື້ນ. ທາງການລາວຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສະເໜີໃຫ້ທາງສະມາສິກ ຄອບຄົວຂອາທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ ແລະ ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນໄດ້ມີໂອກາດເບິ່ງຄືນກ້ອງ ວົງຈອນປິດຂອງລັກຖະບານ ລາວທີ່ໄດ້ລາຍງານ ໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບສະພາບການລັກພາຕົວຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ.

ການຫາຍຕົວຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ ນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຊົງຈຳໃນເມື່ອກ່ອນກັບຄືນມາອີກ ເມື່ອການຫາຍຕົວ ໄປດັ່ງກ່າວ ທີ່ບໍ່ສາມາດໃຫ້ ການອະທິບາຍໄດ້ນັ້ນ ກາຍເປັນເລື່ອງທຳມະດາ. ຄວາມລົ້ມເຫລວທີ່ສິບຕໍ່ມາເລື້ອຍໆ ກ່ຽວກັບຄະດີດັ່ງກ່າວ ໂດຍທາງລາວ ໄດ້ດຳເນີນມາສາມາດ ສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍໃຫ້ແກ່ຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ທາງ ການລາວໄດ້ເຮັດມາເປັນຫຼາຍໆປີແລະສົ່ງຜົນສະທ້ອນໃນລະດັບສາກົນ, ມີການຍົກຄຳຖາມຂຶ້ນມາ ເພີ້ມເຕີມ ກ້ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານລາວເພື່ອສະໜັບສະໜັບສະໜູນລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ເຂົ້າມາສ່ວນມາມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບກັບໂລກ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຂໍ້ໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມງານທຸກພາກສ່ວນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃນຖັນແຖວລັກຖະບານລາວ ຈົງໃຊ້ທຸກວິທີທາງເພື່ອສືບຕໍ່ຊອກຫາຂໍ້ມູນການຫາຍຕົວໄປ ດັ່ງກ່າວ ແລະ ດຳເນີນການທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ທີ່ມີສິດອຳນາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອຮັບປະກັນ ນຳເອົາທ່ານສົມບັດ ກັບມາຄອບຄົວຂອງ ທ່ານຢ່າງຮິບດ່ວນ.