ການສຶກສາ ເເລະການພັດທະນາ…

Sombath-012ເເມ່ເເບບການສຶກສາ ແລະພັດທະນາທີ່ຍືນ​ຍົງຄວນມີຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງ ຫຼັກສີ່ປະການ ໄດ່ເເກ່ການ​ພັດທະນາ​ດ້ານເສດທະກິດ​ ໃຫ້​ມີຄວາມສອດຄ້ອງ ກັບດ້ານສິ່ງເເວດລ້ອມ ການສົ່ງເສີມເເລະອານຸລັດວັດທະນາທຳ ເເລະ ຄວາມງອກງາມທາງດ້ານຈິດວິນຍານ…

ການສຶກສາ ເເລະການພັດທະນາທີ່ສອດຄ່ອງກັບສິ່ງເເວດລ້ອມເເລະ ເປັນອົງລວມມີ ຄວາມເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຖິງກັນ ມີຄວາມສຳພັນຕໍ່ກັນເເລະ​ເກື້ອກູນຊຶ່ງກັນເເລະກັນ

ເເນ່ນອນວ່າສິ່ງທີ່ເປັນພື້ນຖານຂອງເເມ່ແບບເລົ່ານີ້ຄື ທັມມາ​ພິບານ ​ເຊິ່ງຈະ ສົ່ງເສີມຄວາມຍຸດຕິທຳ ເເລະຄວາມເປັນທຳສຳລັບທຸກຄົນໂດຍຜ່ານຫຼັກນິຕິທຳ

ສົມບັດ ສົມພອນ, ຈາກ ”ການສອນຄວາມສຸກ,” ການສຳພາດໃນ Bangkok Post, 24 ສິງຫາ 2012