ສະພາຢູໂຣບໄດ້ພິຈາລະນາ ອະພິປາຍ ກໍລະນີທ່ານສົມບັດສົມພອນ

ໃນວັນທີ 7 ກຸມພາ 2013 ສະພາຢູໂຣບ ໄດ້ພິຈາລະນາອະພິປາຍກໍລະນີ ທ່ານສົມບັດສົມພອນ ທີ່ມີການລະເມີດສິດທິ ມະນຸສະຍະທັມປະຊາທິປະໄຕແລະການປະຕິບັດກົດໝາຍ.

ສະພາໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງເຫັນດີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ກ-     ດ້ວຍເຫດວ່າ ສົມບັດສົມພອນ, ຜູ້ມີຊື່ສຽງດ້ານການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະການສຶກສາໃຫ້ ຊາວໜຸ່ມ ໄດ້ຫາຍຕົວໄປ ໃນວັນທີ 15 ທັນວາ 2012 ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ດ້ວຍເຫດທີ່ ກ້ອງຖ່າຍຮູບຄົບວົງຈອນທີ່ທາງຄອບຄົວ ຂອງສົມບັດສົມພອນໄດ້ມາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສົມບັດສົມພອນໄດ້ເຫັນເປັນ ຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຢູ່ກັບຕຳຫຼວດທ້ອງຖິ່ນຢູ່ສະຖານີຕຳຫຼວດ ທາງໄປ ທ່າເດື່ອ ປະມານ 6 ໂມງ ແລງ ໃນວັນ ທີ່ສົມບັດສົມພອນຫາຍຕົວໄປ ແລະມີຄົນນອກເຄື່ອງແບບ ພາຂັບລົດຂີ່ໜີໄປ;

ຂ-     ດ້ວຍເຫດວ່າ ຖະແຫຼງການຂອງລັດຖະບານລົງວັນທີ 19 ທັນວາ 2012 ຮັບຮູ້ເຫດການ ທີ່ໄດ້ ບັນທຶກຢູ່ໃນກ້ອງຖ່າຍ ເພື່ອຮັກສາຄວາມສະຫງົບ, ໃນນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ອອກໂຕວ່າ ສົມບັດ ສົມພອນ ຖືກພາຕົວໄປຮຽກຄ່າໄຖ່ ຍ້ອນມີ ການຜິດຖຽງກັນສ່ວນຕົວ ຫຼື ທາງທຸລະກິດ;

ຄ-     ດ້ວຍເຫດວ່າ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ 65 ອົງການສິດທິມະນຸດ ສະຍະທັມສາກົນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ສົມບັດສົມພອນ ອາດຈະຖືກ ບັງຄັບຫາຍຕົວໄປ, ອາດຍ້ອນ ວຽກງານທີ່ລາວເຮັດ, ແລະສະແດງຄວາມກັງວົນ ຢ່າງເລິກຊຶ່ງກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພແລະການ ບໍ່ມີການຄືບໜ້າແລະຂ່າວການສືບສ່າວຫາ ຕາມຄວາມເປັນຈິງ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວ ໃນການຫາຍຕົວໄປຂອງ ສົມບັດສົມພອນ;

ງ-     ດ້ວຍເຫດວ່າ ຄອບຄົວຂອງສົມບັດສົມພອນ ຍັງຊອກຫາລາວບໍ່ທັນພົບຕັ້ງ ແຕ່ມື້ທີ່ໄດ້ໄປ ພົບເຈົ້າໜ້າທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍຄັ້ງ ແລະການຊອກຄົ້ນຫາຢູ່ໃນເຂດ ອ້ອມແອ້ມ;

ຈ-     ດ້ວຍເຫດວ່າ ສົມບັດສົມພອນ ເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມນິຍົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ  ແລະມີຊື່ສຽງ ຍ້ອນ ວຽກງານການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະທ່ຽງທັມ ໂດຍ ສະເພາະການກໍ່ຕັ້ງອົງການໃນປີ 1996 ອົງກອນ ປາເດດ ສູນອົບຮົມເພື່ອການ ພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະທ່ານກໍໄດ້ຮັບ ຫຼຽນຣາມົງ ມາກໄຊໄຊ ໃນປີ 2005 ຍ້ອນການນຳພາຊຸມຊົນ;

ສ-    ດ້ວຍເຫດວ່າ ໃນເດືອນ ຕຸລາ 2012 ສົມບັດສົມພອນ ຊຶ່ງມີສ່ວນຢູ່ ໃນຄະນະກັມມະການແຫ່ງ ຊາດລາວ ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ ອາຊີ-ເອີໂຣບ ຄັ້ງທີ 9 ຂອງ ເວທີ ປະຊາຊົນ ຕໍ່ ປະຊາຊົນ ຢູ່ວຽງຈັນ ກ່ອນ ປະຊຸມ ອາແຊມ ທີ 9, ແລະ ກໍເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນເຊິ່ງໄດ້ອອກຄຳຄິດຄຳເຫັນ;

ຊ-     ດ້ວຍເຫດວ່າ ຄະນະຜູ້ແທນ ອາຊຽນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມລາວ ວັນທີ 14 ເຖິງ ວັນທີ 18 ເດືອນ ມົກກະຣາ 2013 ເພື່ອສືບສ່າວຫາ ສົມບັດສົມພອນ;

ຍ-     ດ້ວຍເຫດວ່າ ທີ່ມີການລະເມີດສິດເສລິພາບພື້ນຖານ, ໂດຍສະເພາະ ສິດ ເສລິພາບ ຂອງສື່ສານມວນຊົນ, ສາສະໜາ, ການໂຮມຊຸມນຸມ, ວິຊາການ ແລະສິດເສລິພາບຂອງ ຊົນເຜົ່າຢູ່ລາວ;

  1. ສະແດງຄວາມຫ່ວງໃຍອັນເລິກຊຶ່ງ ຕໍ່ການຫາຍຕົວໄປ, ຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ແລະສະພາບການ ເປັນຢູ່ຂອງ ສົມບັດສົມພອນ;
  2.  ມີຄວາມເປັນຫ່ວງໃຍກ່ຽວກັບ ການຊັກຊ້າ ແລະການຂາດຄວາມປົ່ງໃສ ໃນການສຶບສວນ, ໃນການຫາຍຕົວໄປຂອງສົມບັດສົມພອນ; ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ເຈົ້າ ໜ້າທີ່ລາວໄດ້ສືບສວນຢ່າງ ຮີບດ່ວນ, ປົ່ງໃສ ແລະ ຄົບຖ້ວນ, ອີງໃສ່ໜ້າທີ່ ຢູ່ ໃນກົດໝາຍສາກົນຂອງສິດທິມະນຸດ ສະຍະທັມ, ແລະເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສົມບັດ ສົມພອນໄດ້ກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວຂອງລາວດ້ວຍ ຄວາມປອດໄພ;
  3. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ HR/VP ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ ໃນການສືບສວນຂອງ ລັດຖະບານລາວ ກ່ຽວກັບ ການຫາຍຕົວໄປຂອງ ສົມບັດສົມພອນ;
  4. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວໄດ້ ຢືນຢັນຢ່າງເປີດເຜີຍ ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມ ກົດໝາຍແລະ ຄວາມສຳຄັນ ຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະຄວາມຍຸຕິທັມ ຂອງສັງຄົມ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ມີ ການຢ້ານກົວເນື່ອງຈາກ ການຫາຍຕົວໄປ ເຊັ່ນກໍລະນີຂອງ ສົມບັດສົມພອນ;
  5. ມີຄວາມຍິນດີໃນການຢ້ຽມຢາມລາວຂອງຄະນະຜູ້ແທນອາຊຽນ ໃນເດືອນ ມົກກະຣາ 2013 ເພື່ອເກັບກຳຂ່າວກ່ຽວກັບສົມບັດສົມພອນ ແລະ ຮຽກຮ້ອງ ມາຍັງ ກັມມະການສິດທິມະນຸດ ສະຍະທັມຂອງ ອາຊຽນ ໄດ້ຕັ້ງກັມມະການສອບ ສວນສືບສວນເຫດການ ໃນການຫາຍ ຕົວໄປດ້ວຍການບັງຄັບ ສົມບັດສົມພອນ;
  6. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ສະຫະພັນຢູໂຣບຈັດບັນຫາລາວ ເຂົ້າລາຍການ ເປັນບຸລິມະ ສິດ ໃນວາລະ ປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 22 ຂອງກອງປະຊຸມສະພາ ຂອງອົງການສະຫະ ປະຊາຊາດກ່ຽວກັບ ສິດທິສະນຸດສະຍະທັມ;
  7. ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວ ຕ້ອງເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ເພື່ອຢຸດຕິການຈັບ ກຸມຕາມລຳພັງ ແລະການຈັບກຸມຢ່າງລຶກລັບ; ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວ ຖືວ່າ ການຫາຍຕົວໄປດ້ວຍ ການບັງຄັບນັ້ນເປັນການກະທຳຜິດກົດໝາຍອາດຊະຍະກັມແລະໃຫ້ (ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວ) ສັດຕະຍາບັນສັນຍາສາກົນ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ທຸກໆຄົນ ຈາກການຫາຍຕົວໄປດ້ວຍ ການບັງຄັບ; ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຫາຍຕົວ ໄປ ດ້ວຍການບັງຄັບ ແມ່ນການລະເມີດສິດທິ ມະນຸດສະຍະທັມຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະລະເມີດການມີອິດສະຣະພາບຢ່າງຈະແຈ້ງ;
  8. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ນັບຖືສິດທິ ໃນການອອກຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ມີສະມາຄົມ, ສິດຂອງບັນດາຊົນເຜົ່າ ແລະປ້ອງກັນສິດທິ ມີອິດສະຣະ ພາບ ທາງສາສນາ ຫຼືວ່າ ການເຊື່ອຖື, ຢຸດຕິການຫ້າມ ການໃຊ້ສິດທິດັ່ງກ່າວ ດັ່ງການຕວດສອບແບບເປັນລະຍະ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນທີ  21 ກັນຍາ 2010 ໄດ້ໃຫ້ການແນະນຳ;
  9. ມີຄຳສັ່ງໃຫ້ ປະທານ (ສະພາຢູໂຣບ) ສົ່ງມະຕິຕົກລົງໄປໃຫ້: ຄະນະກັມ ມະທິການ, ກັມມະການ, ຮອງປະທານກັມມະການ/ທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າສະຫະພັນ ດ້ານກິຈະການ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພ, ບັນດາລັດຖະ ບານແລະສະພາຂອງ ປະເທດສາມະຊິກ, ກອງເລຂາອາຊຽນ, ອົງການສິດທິ ມະນຸສະຍະທັມຂອງອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ, ລັດຖະບານລາວ ແລະສະພາຜູ້ແທນລາສະດອນລາວ.

ການຮຽກຮ້ອງດ່ວນຂອງສະມາຊິກສະພາທົ່ວທັງອາຊີ ແລະ ເອີຣົບ ຂອງທ່ານສົມບັດສົມພອນ

ການຮຽກຮ້ອງດ່ວນຂອງສະມາຊິກສະພາທົ່ວທັງອາຊີ ແລະ ເອີຣົບ ຂອງທ່ານສົມບັດສົມພອນ
ວັນທີ 5 ເດືອນ ກຸມພາ 2013

ຮຽນ ພະນະທ່ານທອງສິງ ທັມມະວົງ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ

ພະນະທ່ານທີ່ນັບຖື,

ເລື່ອງ: ການຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການສືບສວນດ່ວນ ກ່ຽວກັບ ການຫາຍຕົວໄປຂອງ ທ່ານສົມບັດສົມພອນ

ພວກເຮົາ, ສະມາຊິກສະພາຂອງປະເທດ ທົ່ວຂົງເຂດອາຊີ ແລະ ເອີຣົບ ຂຽນຈົດໝາຍມາຍັງທ່ານ ເພື່ອ ສະແດງຄວາມຫ່ວງໃຍຢ່າງຍິ່ງ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະການເປັນຢູ່ຂອງທ່ານສົມບັດສົມພອນ ທີ່ເປັນຄົນລາວສຳຄັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮ່ວມຈັດຕຽມ ເວທີປະຊາຊົນ ຄັ້ງທີ 9 ຂອງອາຊີ-ເອີຣົບ; ທ່ານສົມບັດ ເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ປາເດກ (ສູນພັດທະນາ ຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ) ແລະເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ໜ້ານັບຖື ແລະມີຊື່ສຽງ ທາງດ້ານການປາກເວົ້າ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມ ຢູ່ລາວກໍຄືຢູ່ອາຊີ ແບບຍືນຍົງ ດ້ວຍການເນັ້ນໜັກໃສ່ປະຊາຊົນ.

ທ່ານສົມບັດສົມພອນ ໄດ້ຫາຍຕົວໄປຕັ້ງແຕ່ແລງວັນເສົາ ເດືອນທັນວາ 2012 ປະມານ 5 ໂມງ ແລງ. ພັນລະຍາຂອງທ່ານສົມບັດ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານ ໄດ້ເຫັນທ່ານສົມບັດເທື່ອສຸດທ້າຍ ໃນເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ ອອກຈາກຫ້ອງການ ປາເດກ ຢູ່ວຽງຈັນເພື່ອກັບໄປບ້ານ. ທ່ານສົມບັດ ຂັບລົດສ່ວນຕົວອອກຈາກ ຫ້ອງການ, ພັນລະຍາຂອງທ່ານ ກໍຂັບລົດ ເມືອຕ່າງຫາກ. ທ່ານສົມບັດບໍ່ໄດ້ໄປຮອດບ້ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງ ລາວ ກໍບໍ່ໄດ້ຮັບຂ່າວຫຍັງໝົດ ຫຼື ຂ່າວຂອງການຫາຍຕົວຂອງລາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ.

ພວກເຮົາມີຄວາມຫ່ວງໃຍກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ, ສຸຂະພາບ ແລະ ສະພາບການເປັນຢູ່ຂອງສົມບັດ ສົມພອນ.

ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ກັມມະການສາກົນເພື່ອຈັດຕຽມ ເວທີປະຊາຊົນ ອາຊີ-ເອີຣົບ ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງເອົາຈິງ ເອົາຈັງ ກັບສົມບັດສົມພອນ ໃນລະ ຍະປີຜ່ານມາ. ການປະກອບສ່ວນຂອງສົມບັດສົມພອນ ດ້ວຍຜົນ ສຳເລັດຂອງ ເວທີປະຊາຊົນ ອາຊີ-ເອຣົບ ຄັ້ງທີ 9 ຢູ່ວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 16-19 ຕຸລາ ມີຄວາມໝາຍ ສຳຄັນທີ່ສຸດ ຖືກຮັບຮູ້ຢ່າງ ກວ້າງຂວາງ ແລະມີການນັບຖືຢ່າງເລິກຊຶ່ງ. ນອກນີ້ ສົມບັດສົມພອນ ເປັນອາຈານ ທີ່ໜ້ານັບຖືຢ່າງສູງ, ເປັນຕົວຢ່າງໃນວຽກງານການພັດ ທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະເປັນຜູ້ ໄດ້ຮັບຫຼຽນມາກໄຊໄຊທີ່ມີຊື່ສຽງ ໃນ ສາກົນ ໃນປີ 2005 ເນື່ອງດ້ວຍການນຳພາຊຸມຊົນ. ສົມບັດໄດ້ ອຸທິດຕົນເພື່ອ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ ຍາກຈົນໃນ ສປປລາວ, ແລະທ່ານສົມບັດຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນທາງ ບວກຫຼາຍໆຄັ້ງ ຢູ່ເວທີສາກົນ ລວມທັງ ເວທີປະຊາຊົນ ອາຊີ-ເອີຣົບ ຄັ້ງທີ 9. ສົມບັດໄດ້ ເປັນຕົວຢ່າງ ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃຫ້ນັກ ພັດທະນາທົ່ວໂລກ.

ພວກເຮົາມີຄວາມຫ່ວງໃຍອັນເລິກຊຶ່ງໃນຄວາມປອດໄພ ແລະສະພາບການເປັນຢູ່ຂອງສົມບັດ; ການຫາຍຕົວໄປຂອງສົມບັດ ເປັນເຫດໃຫ້ມີ ຄວາມແຕກຕື່ນຢ່າງຍິ່ງ.

ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ລັດຖະບານລາວຕ້ອງເລີ້ມ ການສືບສວນ ສອບສວນທັນທີ ແລະຮີບດ່ວນໃນການ ຫາຍຕົວໄປຂອງສົມບັດສົມພອນ. ແລະ, ພວກເຮົາຂໍຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານຈົ່ງກະທຳທຸກສິ່ງທຸກ ຢ່າງ ທີ່ຈຳ ເປັນເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ທ່ານສົມບັດສົມພອນ ກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວຂອງລາວ ດ້ວຍຄວາມປອດໄພ.

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື

ລົງລາຍເຊັນ

Continue reading “ການຮຽກຮ້ອງດ່ວນຂອງສະມາຊິກສະພາທົ່ວທັງອາຊີ ແລະ ເອີຣົບ ຂອງທ່ານສົມບັດສົມພອນ”