ລາວຊິອ່ອນໃຫ້ ອີຢູ ບໍ? ກ່ຽວກັບການກົດດັນ ເລື່ອງສົມບັດ?

(Will Laos bend over EU pressure on Sombath?)

Asian Correspondent: 16 March 2013

Rob O’Brien

ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 3 ເດືອນ ຕັ້ງແຕ່ສົມບັດສົມພອນ ນັກເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຜູ້ເຜີຍແຜ່ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໄດ້ເຫັນເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຢູ່ທ້ອງຖະໜົນ ອັນສົບສົນໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

Sombath Somphone

ຜູ້ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງອາຊີໄດ້ຖ່າຍຮູບຕໍ່ໜ້າສູນວັດທະນະທັມຂອງ ປະເທດຟີລິບປິນ ກ່ອນພິທີ ໄດ້ຮັບຫຼຽນແມັກໄຊໄຊໃນ ວັນພຸດວັນທີ 31 ສິງຫາ 2005 ຢູ່ມານີລາ ປະເທດຟີລິບປີນ. ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຫຼຽນຈາກຊ້າຍໄປ ມີ: ຜູ້ແທນສະພາສູງຂອງ ຣາຊອານາຈັກໄທ ທ່ານ Jon Ungphakorn ຍ້ອນວຽກງານໃນລັດຖະບານ, ທ່ານ Teten Masduki ຈາກ ອິນໂດເນເຊັຍ ຍ້ອນວຽກງານຂອງຊຸມຊົນ,  Dr V. Shantha ຈາກອິນເດັຍ ຍ້ອນວຽກງານ ຂອງຊຸມຊົນ, ທ່ານ Sombath Somphone ຈາກປະເທດລາວ ຍ້ອນ ການນຳພາຊຸມຊົນ, ທ່ານ Matiur Rahman ຈາກບັງກລາເທດ ຍ້ອນການໜັງສືພິມ, ວັນນະຄະດີແລະປະດິດ ແຕ່ງສິລະປະ ການສື່ສານແລະຍານາງ Yoon Hye-Ran ຈາກເກົາຫຼີໃຕ້ ຍ້ອນ ການນຳພາ ຍຸກໃໝ່ (ຮູບຈາກ Associated Press/ຂອງ Bullit Marquez).

ກ້ອງຖ່າຍຮູບປິດວົງຈອນ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໜ້າກຽດຊັງ ບັນທຶກພາບເວລາສຸດ ທ້າຍເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ການຫາຍ ສາບສູນຂອງສົມບັດສົມພອນ ໄດ້ມີການ ວາງແຜນຢ່າງລະອຽດເອົາຕົວໄປ. ລົດຈິບຂອງສົມບັດ ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ຢຸດໃນມື້ວັນທີ 15 ເດືອນ ທັນວາ ກ່ອນທີ່ສົມບັດ ຈະຖືກເອົາຂື້ນລົດ ຕ່າງຫາກ ແລະສົມບັດກໍຫາຍສາບສູນໄປເລີຍ.

ລັດຖະບານແລະຕຳຫຼວດລາວ ຍັງສືບຕໍ່ປະຕິເສດຢູ່ ໃນທຸກພະລະໜ້າທີ່ ຂອງ ຕົນກ່ຽວກັບການຫາຍສາບສູນຂອງ ສົມບັດ ແລະການສຶບສວນທີ່ຍັງດຳເນີນບໍ່ໄດ້ ບັນລຸຜົນ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບວ່າ ສົມບັດຢູ່ແຫ່ງໃດ ຫຼືວ່າ ກ່ອນອື່ນໝົດ ເປັນຫຍັງ ສົມບັດ ຈຶ່ງຖືກຄຸມຕົວໄປ.

ພ້ອມກັນກັບ ອົງກອນລາວແລະອົງກອນສາກົນ ທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານແລະ ຜູ້ທີ່ໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜູນອື່ນໆ ນາງຊຸຍມິງ ພັນລະຍາຂອງສົມບັດ ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງ ການເຜີຽແຜ່ລະດັບສາກົນທີ່ຕິດຕາມ ລັດຖະບານລາວທີ່ຖືກກົດດັນ.

ຄະນະຜູ້ແທນສາກົນແລະນັກການທູດ ກໍຍັງສະແດງຄວາມຫ່ວງໃຍວ່າ ສົມບັດ ຢູ່ແຫ່ງໃດ, ໃນບໍ່ດົນມໍ່ໆມານີ້ ກໍຍັງມີຄະນະຜູ້ແທນ ອີຢູ, ແຕ່ວ່າ ເຖິງປັດຈຸບັນ ເຈົ້ານີ້ໜ້າທີ່ລາວກໍຍັງໃຫ້ຄຳຕອບທີ່ຂື້ນກັບຜູ້ອື່ນແລະ ຊຸຍມິງເວົ້າວ່າ ລາວໄດ້ຍິນ ຄຳຕອບລັກສະນະດຽວກັນ ຫຼາຍຫຼົບຫຼາຍຕ່າວ.

ພວກນັກການທູດໄດ້ພົບກັບ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຊັ້ນສູງຂອງລັດຖະບານ ແລະລັດຖະ ມົນຕີ ແຕ່ວ່າຄຳຕອບຍັງຄືເກົ່າຢູ່: ‘ພວກເຮົາກໍມີຄວາມຫ່ວງໃຍຫຼາຍ ແລະກໍເຮັດ ທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຮົາເຮັດໄດ້, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດໄດ້ເຮັດການສືບສວນ, ແຕ່ວ່າ ພວກເຮົາກໍຍັງຫາສົມບັດບໍ່ເຫັນ – ພວກເຮົາກໍເສັຽໃຈໃນເຫດການ ໆລໆ” ‘ນາງ ຊຸຍມິງກ່າວໃນທີ່ສຸດ.

ອາທິດໜ້າຈະເປັນ 100 ວັນ ຕັ້ງແຕ່ ສົມບັດຫາຍສາບສູນໄປ ແລະ ອີຢູ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ການກົດດັນຈະຜ່ານ ລະບົບໃໝ່ ຂອງກິຈະກັມສາກົນ ທີ່ຖືວ່າ ກໍລະນີຂອງສົມບັດເປັນບຸລິມະສິດຂອງສະພາ ອີຢູ ຢູ່ໃນກັມມາທິການ ຂອງອົງການສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.

ຜູ້ແທນສະພາສູງຂອງເນເທີແລນດ໌ ແລະຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນທ່ານ Tuur Elzinga ໄດ້ມີຄວາມຈົງໃຈທີ່ສະແດງ ອອກວ່າ ຢູອີ ຕົກລົງຈະບໍ່ອ່ອນຕໍ່ການ ຫາຍຕົວຂອງນັກເຄື່ອນໄຫວ. “ຖ້າຫາກວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວຄຶດວ່າ ປະເດັນຂອງ ການຫາຍສາບສູນຂອງສົມບັດ ຈະຖືກຫຼົງລືມໄປນັ້ນ? ພວກເພິ່ນຄຶດຜິດ” ທ່ານ Elzinga ໄດ້ກ່າວ.

ແຕ່ວ່າ ຂີດໝາຍ 100 ວັນ ໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ, ມັນເປັນຫຼາຍວັນທີ່ຍືດເຍື້ອ ຍາວນານຂອງການເຜີຽແຜ່ທີ່ພັນລະຍາຂອງ ສົມບັດ ກຳລັງມີການໃຊ້ຈ່າຍ.

ຂ້ອຍເມື່ອຍຫຼາຍແລະໝົດກຳລັງໃຈ ທີ່ວ່າ ອາທິດແລ້ວອາທິດເລົ່າ ບໍ່ມີຂ່າວ ຫຍັງ ແລະບໍ່ມີການແນະນຳທາງໃໝ່ ແຕ່ວ່າ ຂ້ອຍບໍ່ມີທາງເລືອກ ມີແຕ່ວ່າ ທົດລອງເລື້ອຍໄປແລະໃຊ້ຄວາມອົດທົນ ແລະທົດລອງການແນະນຳທຸກຢ່າງ ແລະຊ່ອງທາງທຸກອັນທີ່ຈະໄດ້ພົບເຫັນສົມບັດ” ນາງໄດ້ກ່າວ.

ຊີວິດຂອງຂ້ອຍຢຸດສະງັກ – ລໍຖ້າ, ລໍຖ້າ, ຫວັງ ແລະ ຫວັງ ແລະບາງຄັ້ງ ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າໃຜຊ່ອຍຫຍັງບໍ່ໄດ້ ແລະ ກໍມີຄວາມໝົດຫວັງ. ຂ້ອຍຫາກໍ່ມີ ຄວາມເຊື່ອໃນໃຈວ່າ ສົມບັດຍັງມີຊີວິດຢູ່…ຍ້ອນວ່າ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງບໍ່ຄາດຝັນ ຈະເປັນໄປໄດ້ໝົດ”.

ຄະນະຜູ້ແທນສະພາຢູໂຣບໄປ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບການຫາຍສາບສູນຂອງ ທ່ານສົມບັດສົມພອນ

ຄະນະຜູ້ແທນສະພາຢູໂຣບໄດ້ໄປວຽງຈັນ ນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດລາວ ລະຫວ່າງວັນທີ 6 ຫາ 9 ມີນາ 2013 ເພື່ອສະແດງເຖິງຄວາມຫ່ວງໃຍ ອັນເລິກຊຶ່ງ ທີ່ສົມບັດສົມພອນ ສະມາຊິກຂອງອົງກອນລາວເພື່ອປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ ມີຄົນນັບໜ້າຖືຕາຫຼາຍ, ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກັບສູ່ຄອບຄົວດ້ວຍຄວາມປອດໄພ. ສົມບັດ ໄດ້ຫາຍຕົວໄປວັນທີ 15 ເດືອນ ທັນວາ 2012, ຖືກຄຸມຕົວຂຶ້ນລົດກະບະ ດ້ວຍຄົນບໍ່ຮູ້ໜ້າ ຫຼັງຈາກທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດໄດ້ຢຸດລົດ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ. ຍັງບໍ່ມີໃຜໄດ້ເຫັນ ຫຼື ໄດ້ຍິນຂ່າວຄາວຂອງສົມບັດ ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ.

ຄະນະຜູ້ແທນໄດ້ສະເໜີເປັນທາງການ ຕໍ່ສະພາຜູ້ແທນລາສະດອນແຫ່ງ ຊາດລາວແລະຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຕ່າງປະເທດຂອງສປປ ລາວ, ມະຕິຕົກ ລົງຂອງສະພາຢູໂຣບກ່ຽວກັບ ‘ ລາວ: ກໍລະນີສົມບັດສົມພອນ ‘, ທີ່ສະພາຢູໂຣບ ໄດ້ລົງມະຕິຕົກລົງກັນເປັນເອກະສັນໃນວັນ 6 ກຸມພາ 2013.

ທ່ານ Tuur Elzinga ຜູ້ແທນສະພາສູງຂອງເນດເຕີແລນດ໌ ຫົວໜ້າຄະນະ ໄດ້ກ່າວຢໍ້າວ່າ ຄະນະຜູ້ແທນມີຄວາມ ຮູ້ສຶກຢ່າງເລິກຊຶ່ງວ່າ ມັນນອນຢູ່ໃນຄວາມ ຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ທີ່ເຮັດແນວໃດໃຫ້ສົມບັດກັບຄືນສູ່ ຄອບຄົວດ້ວຍຄວາມປອດໄພແລະດັ່ງນັ້ນ ກໍເປັນການເໝາະສົມທີ່ການກະທຳ ໃດໆຕ້ອງມີບຸລິມະສິດ.

ທ່ານ Tuur Elzinga ຍັງໄດ້ກ່າວຢໍ້າອີກວ່າ ທຸກໆວັນທີ່ຜ່ານໄປ ທີ່ປາດສະ ຈາກສົມບັດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກັບສູ່ຄອບຄົວຂອງ ລາວ ຄວາມດີເດັ່ນຂອງປະເທດລາວ ກໍອ່ອນລົງ.

ວັນທີ 8 ເດືອນ ມີນາ 2013 ແມ່ນມື້ ທີ 83 ທີ່ສົມບັດສົມພອນ ໄດ້ຫາຍຕົວໄປ ແລະສຳລັບຫຼາຍອົງກອນ, 100 ວັນ ເປັນເວລາທີ່ມີຄວາມ ສຳນຶກຈິດ ແລະທົບທວນຄວາມກ້າວໜ້າ. ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ໄດ້ຜົນທາງບວກ ຈະມີ ກິຈະກັມສາກົນ ຂຶ້ນມາໃໝ່ຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງໃສ ໃນເມື່ອວ່າ ມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາ ຢູໂຣບໄດ້ຮຽກຮ້ອງເປັນທາງການ ຂໍໃຫ້ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ເອົາເຂົ້າໃນວາຣະ ກອງປະຊຸມທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຖືເປັນບຸລິມະສິດ ຢູ່ໃນກັມມາທິການສິດທິມະນຸດ ຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ປີ 2012 ເປັນປີທີ່ລາວ ເລີ້ມຄວາມຈົບຄວາມ ງາມດີເດັ່ນ ທັງຢູ່ໃນປະເທດ ແລະສາກົນ, ຮັບກອງປະຊຸມ ອາແຊມທີ 9 ແລະເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກ. ແຕ່ວ່າບໍ່ເປັນຈັງບຸນ ໃນປັດ ຈຸບັນນີ້ ຄວາມຈົບຄວາມງາມດີເດັ່ນນັ້ນ ຖືກຄອນແຄນ.

ທ່ານຜູ້ແທນ Tuur Elzinga ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຖ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວຄຶດວ່າ ບັນ ຫາການຫາຍຕົວຂອງສົມບັດຖືກລືມໄປ, ພວກທ່ານຄຶດຜິດແລ້ວ! ຈະມີການສົນ ທະນາ ກ່ຽວກັບລາວ ຢູ່ໃນທຸກວາຣະປະຊຸມຄັ້ງຕຳອິດ ບໍ່ວ່າ ລະຫວ່າງປະເທດ, ສາກົນ ແລະ ນານາຊາດ ຈົນກວ່າ ສົມບັດຈະໄດ້ກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວຂອງລາວ.

Senator_Tuur_Elzinga_presents resolution_of_European_parliament_to Lao_National_Assemblyຫຼັງຈາກຄະນະຜູ້ແທນສະພາຢູໂຣບໄດ້ເຂົ້າໄປພົບກັບບຸກຄົນສຳຄັນຂອງລາວແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈຳນວນໜຶ່ງ ໃນກໍລະນີທ່ານສົມບັດສົມພອນ ເມື່ອວັນທີ 6-9 ເດືອນ ມີນາ 2013 ກໍໄດ້ເຮັດລາຍງານຢ່າງລະອຽດສົມຄວນ ດັ່ງມີເນື້ອໃນຢູ່ນີ້

ຂໍ້ມູນພຶ້ນຖານ:

ຄະນະຜູ້ແທນໄດ້ພົບກັບ:

 • ຜູ້ຕາງໜ້າລັດຖະບານສປປ ລາວ, ຮອງລັດຖະມົນຕີຕ່າງ ປະເທດ ທ່ານອາລຸນແກ້ວ ກິດທິຄຸນ
 • ຮອງປະທານສະພາຜູ້ແທນລາສະດອນສປປ ລາວ, ທ່ານສົມພັນ ແພງຄຳມີ ແລະສະມາຊິກສະພາຜູ້ແທນ ລາສະດອນທີ່ລວມມີ ທ່ານອ່ອນສີ ແສນສຸກ ຮອງປະທານກັມມະການຄວາມສະຫງົບ ແລະປ້ອງກັນຊາດ; ທ່ານກີສິນ ສິງພັນງາມ ຮອງປະທານ ກັມມະການກົດໝາຍ; ແລະທ່ານຄົງສີ ສີແສງເດືອນ ຮອງເລຂາ ທິການປະຈຳການ
 • ຜູ້ວ່າຫ້ອງການທັງເປັນຫົວໜ້າຂອງທູດຢູໂຣບປະຈຳລາວແລະ ເອກອັຄະລັດຖະທູດຂອງປະເທດທີ່ເປັນ ສະມາຊິກຂອງສະຫະ
 • ພາບຢູໂຣບ ຢູ່ລາວ
 • ຜູ້ຕາງຂອງອົງກອນການພັດທະນາ ຂອງລາວ
 • ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງອົງກອນນານາຊາດທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານຢູ່ລາວ

ຂໍ້ມູນສຳລັບການຂ່າວ:

Tuur Elzinga ຜູ້ແທນສະພາສູງ (ພັກສັງຄົມນິຍົມ) ຂອງສະພາເນເທີແລນດ໌ ແລະເປັນສະມາຊິກຂອງ ກັມມາທິການສະພາຢູໂຣບ.

Tuur Elzinga ຕິດຕາມດ້ວຍ Andy Rutherford ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ ກັມມະການສາກົນ ທີ່ຕຽມເວທີສາກົນຂອງ ປະຊາຊົນ ອາຊີ-ເອີໂຣບ. ກັມມະ ການໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ສິດກັບ ສົມບັດ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 16 ຫາວັນທີ 19 ຕຸລາ 2012 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼາຍອາທິດກ່ອນປະຊຸມ ອາແຊມທີ 9.

ສະພາຢູໂຣບໄດ້ພິຈາລະນາ ອະພິປາຍ ກໍລະນີທ່ານສົມບັດສົມພອນ

ໃນວັນທີ 7 ກຸມພາ 2013 ສະພາຢູໂຣບ ໄດ້ພິຈາລະນາອະພິປາຍກໍລະນີ ທ່ານສົມບັດສົມພອນ ທີ່ມີການລະເມີດສິດທິ ມະນຸສະຍະທັມປະຊາທິປະໄຕແລະການປະຕິບັດກົດໝາຍ.

ສະພາໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງເຫັນດີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ກ-     ດ້ວຍເຫດວ່າ ສົມບັດສົມພອນ, ຜູ້ມີຊື່ສຽງດ້ານການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະການສຶກສາໃຫ້ ຊາວໜຸ່ມ ໄດ້ຫາຍຕົວໄປ ໃນວັນທີ 15 ທັນວາ 2012 ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ດ້ວຍເຫດທີ່ ກ້ອງຖ່າຍຮູບຄົບວົງຈອນທີ່ທາງຄອບຄົວ ຂອງສົມບັດສົມພອນໄດ້ມາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສົມບັດສົມພອນໄດ້ເຫັນເປັນ ຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຢູ່ກັບຕຳຫຼວດທ້ອງຖິ່ນຢູ່ສະຖານີຕຳຫຼວດ ທາງໄປ ທ່າເດື່ອ ປະມານ 6 ໂມງ ແລງ ໃນວັນ ທີ່ສົມບັດສົມພອນຫາຍຕົວໄປ ແລະມີຄົນນອກເຄື່ອງແບບ ພາຂັບລົດຂີ່ໜີໄປ;

ຂ-     ດ້ວຍເຫດວ່າ ຖະແຫຼງການຂອງລັດຖະບານລົງວັນທີ 19 ທັນວາ 2012 ຮັບຮູ້ເຫດການ ທີ່ໄດ້ ບັນທຶກຢູ່ໃນກ້ອງຖ່າຍ ເພື່ອຮັກສາຄວາມສະຫງົບ, ໃນນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ອອກໂຕວ່າ ສົມບັດ ສົມພອນ ຖືກພາຕົວໄປຮຽກຄ່າໄຖ່ ຍ້ອນມີ ການຜິດຖຽງກັນສ່ວນຕົວ ຫຼື ທາງທຸລະກິດ;

ຄ-     ດ້ວຍເຫດວ່າ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ 65 ອົງການສິດທິມະນຸດ ສະຍະທັມສາກົນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ສົມບັດສົມພອນ ອາດຈະຖືກ ບັງຄັບຫາຍຕົວໄປ, ອາດຍ້ອນ ວຽກງານທີ່ລາວເຮັດ, ແລະສະແດງຄວາມກັງວົນ ຢ່າງເລິກຊຶ່ງກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພແລະການ ບໍ່ມີການຄືບໜ້າແລະຂ່າວການສືບສ່າວຫາ ຕາມຄວາມເປັນຈິງ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວ ໃນການຫາຍຕົວໄປຂອງ ສົມບັດສົມພອນ;

ງ-     ດ້ວຍເຫດວ່າ ຄອບຄົວຂອງສົມບັດສົມພອນ ຍັງຊອກຫາລາວບໍ່ທັນພົບຕັ້ງ ແຕ່ມື້ທີ່ໄດ້ໄປ ພົບເຈົ້າໜ້າທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍຄັ້ງ ແລະການຊອກຄົ້ນຫາຢູ່ໃນເຂດ ອ້ອມແອ້ມ;

ຈ-     ດ້ວຍເຫດວ່າ ສົມບັດສົມພອນ ເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມນິຍົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ  ແລະມີຊື່ສຽງ ຍ້ອນ ວຽກງານການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະທ່ຽງທັມ ໂດຍ ສະເພາະການກໍ່ຕັ້ງອົງການໃນປີ 1996 ອົງກອນ ປາເດດ ສູນອົບຮົມເພື່ອການ ພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະທ່ານກໍໄດ້ຮັບ ຫຼຽນຣາມົງ ມາກໄຊໄຊ ໃນປີ 2005 ຍ້ອນການນຳພາຊຸມຊົນ;

ສ-    ດ້ວຍເຫດວ່າ ໃນເດືອນ ຕຸລາ 2012 ສົມບັດສົມພອນ ຊຶ່ງມີສ່ວນຢູ່ ໃນຄະນະກັມມະການແຫ່ງ ຊາດລາວ ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ ອາຊີ-ເອີໂຣບ ຄັ້ງທີ 9 ຂອງ ເວທີ ປະຊາຊົນ ຕໍ່ ປະຊາຊົນ ຢູ່ວຽງຈັນ ກ່ອນ ປະຊຸມ ອາແຊມ ທີ 9, ແລະ ກໍເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນເຊິ່ງໄດ້ອອກຄຳຄິດຄຳເຫັນ;

ຊ-     ດ້ວຍເຫດວ່າ ຄະນະຜູ້ແທນ ອາຊຽນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມລາວ ວັນທີ 14 ເຖິງ ວັນທີ 18 ເດືອນ ມົກກະຣາ 2013 ເພື່ອສືບສ່າວຫາ ສົມບັດສົມພອນ;

ຍ-     ດ້ວຍເຫດວ່າ ທີ່ມີການລະເມີດສິດເສລິພາບພື້ນຖານ, ໂດຍສະເພາະ ສິດ ເສລິພາບ ຂອງສື່ສານມວນຊົນ, ສາສະໜາ, ການໂຮມຊຸມນຸມ, ວິຊາການ ແລະສິດເສລິພາບຂອງ ຊົນເຜົ່າຢູ່ລາວ;

 1. ສະແດງຄວາມຫ່ວງໃຍອັນເລິກຊຶ່ງ ຕໍ່ການຫາຍຕົວໄປ, ຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ແລະສະພາບການ ເປັນຢູ່ຂອງ ສົມບັດສົມພອນ;
 2.  ມີຄວາມເປັນຫ່ວງໃຍກ່ຽວກັບ ການຊັກຊ້າ ແລະການຂາດຄວາມປົ່ງໃສ ໃນການສຶບສວນ, ໃນການຫາຍຕົວໄປຂອງສົມບັດສົມພອນ; ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ເຈົ້າ ໜ້າທີ່ລາວໄດ້ສືບສວນຢ່າງ ຮີບດ່ວນ, ປົ່ງໃສ ແລະ ຄົບຖ້ວນ, ອີງໃສ່ໜ້າທີ່ ຢູ່ ໃນກົດໝາຍສາກົນຂອງສິດທິມະນຸດ ສະຍະທັມ, ແລະເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສົມບັດ ສົມພອນໄດ້ກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວຂອງລາວດ້ວຍ ຄວາມປອດໄພ;
 3. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ HR/VP ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ ໃນການສືບສວນຂອງ ລັດຖະບານລາວ ກ່ຽວກັບ ການຫາຍຕົວໄປຂອງ ສົມບັດສົມພອນ;
 4. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວໄດ້ ຢືນຢັນຢ່າງເປີດເຜີຍ ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມ ກົດໝາຍແລະ ຄວາມສຳຄັນ ຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະຄວາມຍຸຕິທັມ ຂອງສັງຄົມ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ມີ ການຢ້ານກົວເນື່ອງຈາກ ການຫາຍຕົວໄປ ເຊັ່ນກໍລະນີຂອງ ສົມບັດສົມພອນ;
 5. ມີຄວາມຍິນດີໃນການຢ້ຽມຢາມລາວຂອງຄະນະຜູ້ແທນອາຊຽນ ໃນເດືອນ ມົກກະຣາ 2013 ເພື່ອເກັບກຳຂ່າວກ່ຽວກັບສົມບັດສົມພອນ ແລະ ຮຽກຮ້ອງ ມາຍັງ ກັມມະການສິດທິມະນຸດ ສະຍະທັມຂອງ ອາຊຽນ ໄດ້ຕັ້ງກັມມະການສອບ ສວນສືບສວນເຫດການ ໃນການຫາຍ ຕົວໄປດ້ວຍການບັງຄັບ ສົມບັດສົມພອນ;
 6. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ສະຫະພັນຢູໂຣບຈັດບັນຫາລາວ ເຂົ້າລາຍການ ເປັນບຸລິມະ ສິດ ໃນວາລະ ປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 22 ຂອງກອງປະຊຸມສະພາ ຂອງອົງການສະຫະ ປະຊາຊາດກ່ຽວກັບ ສິດທິສະນຸດສະຍະທັມ;
 7. ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວ ຕ້ອງເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ເພື່ອຢຸດຕິການຈັບ ກຸມຕາມລຳພັງ ແລະການຈັບກຸມຢ່າງລຶກລັບ; ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວ ຖືວ່າ ການຫາຍຕົວໄປດ້ວຍ ການບັງຄັບນັ້ນເປັນການກະທຳຜິດກົດໝາຍອາດຊະຍະກັມແລະໃຫ້ (ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວ) ສັດຕະຍາບັນສັນຍາສາກົນ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ທຸກໆຄົນ ຈາກການຫາຍຕົວໄປດ້ວຍ ການບັງຄັບ; ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຫາຍຕົວ ໄປ ດ້ວຍການບັງຄັບ ແມ່ນການລະເມີດສິດທິ ມະນຸດສະຍະທັມຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະລະເມີດການມີອິດສະຣະພາບຢ່າງຈະແຈ້ງ;
 8. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ນັບຖືສິດທິ ໃນການອອກຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ມີສະມາຄົມ, ສິດຂອງບັນດາຊົນເຜົ່າ ແລະປ້ອງກັນສິດທິ ມີອິດສະຣະ ພາບ ທາງສາສນາ ຫຼືວ່າ ການເຊື່ອຖື, ຢຸດຕິການຫ້າມ ການໃຊ້ສິດທິດັ່ງກ່າວ ດັ່ງການຕວດສອບແບບເປັນລະຍະ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນທີ  21 ກັນຍາ 2010 ໄດ້ໃຫ້ການແນະນຳ;
 9. ມີຄຳສັ່ງໃຫ້ ປະທານ (ສະພາຢູໂຣບ) ສົ່ງມະຕິຕົກລົງໄປໃຫ້: ຄະນະກັມ ມະທິການ, ກັມມະການ, ຮອງປະທານກັມມະການ/ທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າສະຫະພັນ ດ້ານກິຈະການ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພ, ບັນດາລັດຖະ ບານແລະສະພາຂອງ ປະເທດສາມະຊິກ, ກອງເລຂາອາຊຽນ, ອົງການສິດທິ ມະນຸສະຍະທັມຂອງອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ, ລັດຖະບານລາວ ແລະສະພາຜູ້ແທນລາສະດອນລາວ.

ການຮຽກຮ້ອງດ່ວນຂອງສະມາຊິກສະພາທົ່ວທັງອາຊີ ແລະ ເອີຣົບ ຂອງທ່ານສົມບັດສົມພອນ

ການຮຽກຮ້ອງດ່ວນຂອງສະມາຊິກສະພາທົ່ວທັງອາຊີ ແລະ ເອີຣົບ ຂອງທ່ານສົມບັດສົມພອນ
ວັນທີ 5 ເດືອນ ກຸມພາ 2013

ຮຽນ ພະນະທ່ານທອງສິງ ທັມມະວົງ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ

ພະນະທ່ານທີ່ນັບຖື,

ເລື່ອງ: ການຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການສືບສວນດ່ວນ ກ່ຽວກັບ ການຫາຍຕົວໄປຂອງ ທ່ານສົມບັດສົມພອນ

ພວກເຮົາ, ສະມາຊິກສະພາຂອງປະເທດ ທົ່ວຂົງເຂດອາຊີ ແລະ ເອີຣົບ ຂຽນຈົດໝາຍມາຍັງທ່ານ ເພື່ອ ສະແດງຄວາມຫ່ວງໃຍຢ່າງຍິ່ງ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະການເປັນຢູ່ຂອງທ່ານສົມບັດສົມພອນ ທີ່ເປັນຄົນລາວສຳຄັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮ່ວມຈັດຕຽມ ເວທີປະຊາຊົນ ຄັ້ງທີ 9 ຂອງອາຊີ-ເອີຣົບ; ທ່ານສົມບັດ ເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ປາເດກ (ສູນພັດທະນາ ຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ) ແລະເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ໜ້ານັບຖື ແລະມີຊື່ສຽງ ທາງດ້ານການປາກເວົ້າ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມ ຢູ່ລາວກໍຄືຢູ່ອາຊີ ແບບຍືນຍົງ ດ້ວຍການເນັ້ນໜັກໃສ່ປະຊາຊົນ.

ທ່ານສົມບັດສົມພອນ ໄດ້ຫາຍຕົວໄປຕັ້ງແຕ່ແລງວັນເສົາ ເດືອນທັນວາ 2012 ປະມານ 5 ໂມງ ແລງ. ພັນລະຍາຂອງທ່ານສົມບັດ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານ ໄດ້ເຫັນທ່ານສົມບັດເທື່ອສຸດທ້າຍ ໃນເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ ອອກຈາກຫ້ອງການ ປາເດກ ຢູ່ວຽງຈັນເພື່ອກັບໄປບ້ານ. ທ່ານສົມບັດ ຂັບລົດສ່ວນຕົວອອກຈາກ ຫ້ອງການ, ພັນລະຍາຂອງທ່ານ ກໍຂັບລົດ ເມືອຕ່າງຫາກ. ທ່ານສົມບັດບໍ່ໄດ້ໄປຮອດບ້ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງ ລາວ ກໍບໍ່ໄດ້ຮັບຂ່າວຫຍັງໝົດ ຫຼື ຂ່າວຂອງການຫາຍຕົວຂອງລາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ.

ພວກເຮົາມີຄວາມຫ່ວງໃຍກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ, ສຸຂະພາບ ແລະ ສະພາບການເປັນຢູ່ຂອງສົມບັດ ສົມພອນ.

ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ກັມມະການສາກົນເພື່ອຈັດຕຽມ ເວທີປະຊາຊົນ ອາຊີ-ເອີຣົບ ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງເອົາຈິງ ເອົາຈັງ ກັບສົມບັດສົມພອນ ໃນລະ ຍະປີຜ່ານມາ. ການປະກອບສ່ວນຂອງສົມບັດສົມພອນ ດ້ວຍຜົນ ສຳເລັດຂອງ ເວທີປະຊາຊົນ ອາຊີ-ເອຣົບ ຄັ້ງທີ 9 ຢູ່ວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 16-19 ຕຸລາ ມີຄວາມໝາຍ ສຳຄັນທີ່ສຸດ ຖືກຮັບຮູ້ຢ່າງ ກວ້າງຂວາງ ແລະມີການນັບຖືຢ່າງເລິກຊຶ່ງ. ນອກນີ້ ສົມບັດສົມພອນ ເປັນອາຈານ ທີ່ໜ້ານັບຖືຢ່າງສູງ, ເປັນຕົວຢ່າງໃນວຽກງານການພັດ ທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະເປັນຜູ້ ໄດ້ຮັບຫຼຽນມາກໄຊໄຊທີ່ມີຊື່ສຽງ ໃນ ສາກົນ ໃນປີ 2005 ເນື່ອງດ້ວຍການນຳພາຊຸມຊົນ. ສົມບັດໄດ້ ອຸທິດຕົນເພື່ອ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ ຍາກຈົນໃນ ສປປລາວ, ແລະທ່ານສົມບັດຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນທາງ ບວກຫຼາຍໆຄັ້ງ ຢູ່ເວທີສາກົນ ລວມທັງ ເວທີປະຊາຊົນ ອາຊີ-ເອີຣົບ ຄັ້ງທີ 9. ສົມບັດໄດ້ ເປັນຕົວຢ່າງ ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃຫ້ນັກ ພັດທະນາທົ່ວໂລກ.

ພວກເຮົາມີຄວາມຫ່ວງໃຍອັນເລິກຊຶ່ງໃນຄວາມປອດໄພ ແລະສະພາບການເປັນຢູ່ຂອງສົມບັດ; ການຫາຍຕົວໄປຂອງສົມບັດ ເປັນເຫດໃຫ້ມີ ຄວາມແຕກຕື່ນຢ່າງຍິ່ງ.

ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ລັດຖະບານລາວຕ້ອງເລີ້ມ ການສືບສວນ ສອບສວນທັນທີ ແລະຮີບດ່ວນໃນການ ຫາຍຕົວໄປຂອງສົມບັດສົມພອນ. ແລະ, ພວກເຮົາຂໍຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານຈົ່ງກະທຳທຸກສິ່ງທຸກ ຢ່າງ ທີ່ຈຳ ເປັນເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ທ່ານສົມບັດສົມພອນ ກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວຂອງລາວ ດ້ວຍຄວາມປອດໄພ.

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື

ລົງລາຍເຊັນ

Continue reading “ການຮຽກຮ້ອງດ່ວນຂອງສະມາຊິກສະພາທົ່ວທັງອາຊີ ແລະ ເອີຣົບ ຂອງທ່ານສົມບັດສົມພອນ”