ສະພາຢູໂຣບໄດ້ພິຈາລະນາ ອະພິປາຍ ກໍລະນີທ່ານສົມບັດສົມພອນ

ໃນວັນທີ 7 ກຸມພາ 2013 ສະພາຢູໂຣບ ໄດ້ພິຈາລະນາອະພິປາຍກໍລະນີ ທ່ານສົມບັດສົມພອນ ທີ່ມີການລະເມີດສິດທິ ມະນຸສະຍະທັມປະຊາທິປະໄຕແລະການປະຕິບັດກົດໝາຍ.

ສະພາໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງເຫັນດີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ກ-     ດ້ວຍເຫດວ່າ ສົມບັດສົມພອນ, ຜູ້ມີຊື່ສຽງດ້ານການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະການສຶກສາໃຫ້ ຊາວໜຸ່ມ ໄດ້ຫາຍຕົວໄປ ໃນວັນທີ 15 ທັນວາ 2012 ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ດ້ວຍເຫດທີ່ ກ້ອງຖ່າຍຮູບຄົບວົງຈອນທີ່ທາງຄອບຄົວ ຂອງສົມບັດສົມພອນໄດ້ມາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສົມບັດສົມພອນໄດ້ເຫັນເປັນ ຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຢູ່ກັບຕຳຫຼວດທ້ອງຖິ່ນຢູ່ສະຖານີຕຳຫຼວດ ທາງໄປ ທ່າເດື່ອ ປະມານ 6 ໂມງ ແລງ ໃນວັນ ທີ່ສົມບັດສົມພອນຫາຍຕົວໄປ ແລະມີຄົນນອກເຄື່ອງແບບ ພາຂັບລົດຂີ່ໜີໄປ;

ຂ-     ດ້ວຍເຫດວ່າ ຖະແຫຼງການຂອງລັດຖະບານລົງວັນທີ 19 ທັນວາ 2012 ຮັບຮູ້ເຫດການ ທີ່ໄດ້ ບັນທຶກຢູ່ໃນກ້ອງຖ່າຍ ເພື່ອຮັກສາຄວາມສະຫງົບ, ໃນນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ອອກໂຕວ່າ ສົມບັດ ສົມພອນ ຖືກພາຕົວໄປຮຽກຄ່າໄຖ່ ຍ້ອນມີ ການຜິດຖຽງກັນສ່ວນຕົວ ຫຼື ທາງທຸລະກິດ;

ຄ-     ດ້ວຍເຫດວ່າ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ 65 ອົງການສິດທິມະນຸດ ສະຍະທັມສາກົນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ສົມບັດສົມພອນ ອາດຈະຖືກ ບັງຄັບຫາຍຕົວໄປ, ອາດຍ້ອນ ວຽກງານທີ່ລາວເຮັດ, ແລະສະແດງຄວາມກັງວົນ ຢ່າງເລິກຊຶ່ງກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພແລະການ ບໍ່ມີການຄືບໜ້າແລະຂ່າວການສືບສ່າວຫາ ຕາມຄວາມເປັນຈິງ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວ ໃນການຫາຍຕົວໄປຂອງ ສົມບັດສົມພອນ;

ງ-     ດ້ວຍເຫດວ່າ ຄອບຄົວຂອງສົມບັດສົມພອນ ຍັງຊອກຫາລາວບໍ່ທັນພົບຕັ້ງ ແຕ່ມື້ທີ່ໄດ້ໄປ ພົບເຈົ້າໜ້າທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍຄັ້ງ ແລະການຊອກຄົ້ນຫາຢູ່ໃນເຂດ ອ້ອມແອ້ມ;

ຈ-     ດ້ວຍເຫດວ່າ ສົມບັດສົມພອນ ເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມນິຍົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ  ແລະມີຊື່ສຽງ ຍ້ອນ ວຽກງານການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະທ່ຽງທັມ ໂດຍ ສະເພາະການກໍ່ຕັ້ງອົງການໃນປີ 1996 ອົງກອນ ປາເດດ ສູນອົບຮົມເພື່ອການ ພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະທ່ານກໍໄດ້ຮັບ ຫຼຽນຣາມົງ ມາກໄຊໄຊ ໃນປີ 2005 ຍ້ອນການນຳພາຊຸມຊົນ;

ສ-    ດ້ວຍເຫດວ່າ ໃນເດືອນ ຕຸລາ 2012 ສົມບັດສົມພອນ ຊຶ່ງມີສ່ວນຢູ່ ໃນຄະນະກັມມະການແຫ່ງ ຊາດລາວ ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ ອາຊີ-ເອີໂຣບ ຄັ້ງທີ 9 ຂອງ ເວທີ ປະຊາຊົນ ຕໍ່ ປະຊາຊົນ ຢູ່ວຽງຈັນ ກ່ອນ ປະຊຸມ ອາແຊມ ທີ 9, ແລະ ກໍເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນເຊິ່ງໄດ້ອອກຄຳຄິດຄຳເຫັນ;

ຊ-     ດ້ວຍເຫດວ່າ ຄະນະຜູ້ແທນ ອາຊຽນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມລາວ ວັນທີ 14 ເຖິງ ວັນທີ 18 ເດືອນ ມົກກະຣາ 2013 ເພື່ອສືບສ່າວຫາ ສົມບັດສົມພອນ;

ຍ-     ດ້ວຍເຫດວ່າ ທີ່ມີການລະເມີດສິດເສລິພາບພື້ນຖານ, ໂດຍສະເພາະ ສິດ ເສລິພາບ ຂອງສື່ສານມວນຊົນ, ສາສະໜາ, ການໂຮມຊຸມນຸມ, ວິຊາການ ແລະສິດເສລິພາບຂອງ ຊົນເຜົ່າຢູ່ລາວ;

  1. ສະແດງຄວາມຫ່ວງໃຍອັນເລິກຊຶ່ງ ຕໍ່ການຫາຍຕົວໄປ, ຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ແລະສະພາບການ ເປັນຢູ່ຂອງ ສົມບັດສົມພອນ;
  2.  ມີຄວາມເປັນຫ່ວງໃຍກ່ຽວກັບ ການຊັກຊ້າ ແລະການຂາດຄວາມປົ່ງໃສ ໃນການສຶບສວນ, ໃນການຫາຍຕົວໄປຂອງສົມບັດສົມພອນ; ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ເຈົ້າ ໜ້າທີ່ລາວໄດ້ສືບສວນຢ່າງ ຮີບດ່ວນ, ປົ່ງໃສ ແລະ ຄົບຖ້ວນ, ອີງໃສ່ໜ້າທີ່ ຢູ່ ໃນກົດໝາຍສາກົນຂອງສິດທິມະນຸດ ສະຍະທັມ, ແລະເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສົມບັດ ສົມພອນໄດ້ກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວຂອງລາວດ້ວຍ ຄວາມປອດໄພ;
  3. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ HR/VP ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ ໃນການສືບສວນຂອງ ລັດຖະບານລາວ ກ່ຽວກັບ ການຫາຍຕົວໄປຂອງ ສົມບັດສົມພອນ;
  4. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວໄດ້ ຢືນຢັນຢ່າງເປີດເຜີຍ ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມ ກົດໝາຍແລະ ຄວາມສຳຄັນ ຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະຄວາມຍຸຕິທັມ ຂອງສັງຄົມ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ມີ ການຢ້ານກົວເນື່ອງຈາກ ການຫາຍຕົວໄປ ເຊັ່ນກໍລະນີຂອງ ສົມບັດສົມພອນ;
  5. ມີຄວາມຍິນດີໃນການຢ້ຽມຢາມລາວຂອງຄະນະຜູ້ແທນອາຊຽນ ໃນເດືອນ ມົກກະຣາ 2013 ເພື່ອເກັບກຳຂ່າວກ່ຽວກັບສົມບັດສົມພອນ ແລະ ຮຽກຮ້ອງ ມາຍັງ ກັມມະການສິດທິມະນຸດ ສະຍະທັມຂອງ ອາຊຽນ ໄດ້ຕັ້ງກັມມະການສອບ ສວນສືບສວນເຫດການ ໃນການຫາຍ ຕົວໄປດ້ວຍການບັງຄັບ ສົມບັດສົມພອນ;
  6. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ສະຫະພັນຢູໂຣບຈັດບັນຫາລາວ ເຂົ້າລາຍການ ເປັນບຸລິມະ ສິດ ໃນວາລະ ປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 22 ຂອງກອງປະຊຸມສະພາ ຂອງອົງການສະຫະ ປະຊາຊາດກ່ຽວກັບ ສິດທິສະນຸດສະຍະທັມ;
  7. ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວ ຕ້ອງເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ເພື່ອຢຸດຕິການຈັບ ກຸມຕາມລຳພັງ ແລະການຈັບກຸມຢ່າງລຶກລັບ; ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວ ຖືວ່າ ການຫາຍຕົວໄປດ້ວຍ ການບັງຄັບນັ້ນເປັນການກະທຳຜິດກົດໝາຍອາດຊະຍະກັມແລະໃຫ້ (ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວ) ສັດຕະຍາບັນສັນຍາສາກົນ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ທຸກໆຄົນ ຈາກການຫາຍຕົວໄປດ້ວຍ ການບັງຄັບ; ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຫາຍຕົວ ໄປ ດ້ວຍການບັງຄັບ ແມ່ນການລະເມີດສິດທິ ມະນຸດສະຍະທັມຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະລະເມີດການມີອິດສະຣະພາບຢ່າງຈະແຈ້ງ;
  8. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ນັບຖືສິດທິ ໃນການອອກຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ມີສະມາຄົມ, ສິດຂອງບັນດາຊົນເຜົ່າ ແລະປ້ອງກັນສິດທິ ມີອິດສະຣະ ພາບ ທາງສາສນາ ຫຼືວ່າ ການເຊື່ອຖື, ຢຸດຕິການຫ້າມ ການໃຊ້ສິດທິດັ່ງກ່າວ ດັ່ງການຕວດສອບແບບເປັນລະຍະ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນທີ  21 ກັນຍາ 2010 ໄດ້ໃຫ້ການແນະນຳ;
  9. ມີຄຳສັ່ງໃຫ້ ປະທານ (ສະພາຢູໂຣບ) ສົ່ງມະຕິຕົກລົງໄປໃຫ້: ຄະນະກັມ ມະທິການ, ກັມມະການ, ຮອງປະທານກັມມະການ/ທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າສະຫະພັນ ດ້ານກິຈະການ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພ, ບັນດາລັດຖະ ບານແລະສະພາຂອງ ປະເທດສາມະຊິກ, ກອງເລຂາອາຊຽນ, ອົງການສິດທິ ມະນຸສະຍະທັມຂອງອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ, ລັດຖະບານລາວ ແລະສະພາຜູ້ແທນລາສະດອນລາວ.