ສະຫະຣັດອາເມຣິກາ ກົດດັນ ລາວ ກ່ຽວກັບການຫາຍຕົວໄປ ຂອງນັກເຄື່ອນໄຫວ

ຂ່າວເອແອຟປີ (Agence France Press = AFP) 19 ກຸມພາ 2013

ຕົວແທນສະຫະຣັດກ່ຽວກັບສິດທິ ໃນວັນຈັນ (18.2.2013) ໄດ້ຂໍຮ້ອງ ມາຍັງປະເທດລາວ ເພື່ອຊາບ ຂ່າວຕື່ມຂອງການຫາຍຕົວໄປ ໄດ້ 2 ເດືອນ ຂອງນັກເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຊື່ສຽງ, ໄດ້ເວົ້າວ່າ ເຫດການນີ້ໄດ້ມີ “ຜົນສະທ້ອນຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ໝົດກຳລັງໃຈ” ຕໍ່ກຸ່ມທີ່ເຮັດວຽກ ກັບມວນຊົນ.

Sombath08 - people get into back door of Jeep

ສົມບັດສົມພອນ, ອາຍຸ 62 ປີ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງອົງກອນທີ່ບໍ່ສັງກັດ ລັດຖະບານ ຊຶ່ງເຜີຍແຜ່ ການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ ໄດ້ຫາຍຕົວໄປຢູ່ນະຄອນວຽງຈັນ ເວລາຂັບລົດກັບບ້ານພັກ ໃນວັນທີ 15 ທັນວາ (2012) ແລ້ວນີ້.

ຮູບໃນກ້ອງຖ່າຍຮູບຄົບວົງຈອນ ເຫັນໄດ້ວ່າ ສົມບັດສົມພອນຖືກນຳ ຕົວໄປຈາກສະຖານີ ຕຳຫຼວດໂດຍ ຄົນ 2 ຄົນ ທີ່ບໍ່ຮູ້ໜ້າ.

“ເປັນການເຫຼືອເຊື່ອເຮັດໃຫ້ອ່ອນກຳລັງໃຈ ທີ່ການສືບສວນບໍ່ໄປບໍ່ມາ”. ທ່ານດານນິແອນ ແບຣ໌ ຮອງຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຂອງ ສະຫະຣັດອາເມຣິກາ, ພະແນກ ປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸສະຍະທັມ, ແລະແຮງງານ, ໄດ້ບອກ ເອແອຟປີ ທາງໂທລະສັບ ຈາກວຽງຈັນ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານ ໄດ້ມີການໂອ້ລົມກັບ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ຕ່າງປະເທດ ຂອງລາວ.

“ຂ້ອຍແນ່ໃຈວ່າ ພວກເພິ່ນກຳລັງມີການສືບສ່າວຫາ – ແມ່ນເທົ່າທີ່ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ບອກກັບຂ້ອຍ – ແຕ່ວ່າ ຂ້ອຍເຂົ້າໃຈວ່າ ເພິ່ນ (ຮອງລັດຖະມົນຕີລາວ) ເຂົ້າໃຈວ່າ ຖ້າ ບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີ່ມ ກໍຊ່ອຍ ຫຍັງບໍ່ໄດ້”. ທ່ານແບຣ໌ໄດ້ເວົ້າ ທັງສະແດງຄວາມເສັຽຫວັງ ທີ່ທ່ານ ບໍ່ ໄດ້ພົບ ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ຂອງກະຊວງຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ຈັກຄົນ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນກ່ອນແລ້ວວ່າ ສົມບັດອາດຖືກນຳຕົວໄປ ຍ້ອນການຜິດ ຖຽງກັນສ່ວນຕົວ ແຕ່ກໍຍັງເວົ້າວ່າ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ສົມບັດສົມພອນ ຢູ່ແຫ່ງໃດໝົດ.

ຜູ້ເຜີຍແຜ່ (ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ) ໄດ້ຮັບຫຼຽນຣາມົງມາກໄຊໄຊ ໃນປີ 2005 ຍ້ອນການນຳພາ ຊຸມຊົນ, ວຽກງານກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມຍາກຈົນແລະ ການພັດທະນາແບບຍື່ນຍົງຢູ່ໃນປະເທດ ທີ່ຍາກຈົນຫຼາຍກວ່າໝູ່ ໃນອາຊີອັກຄະເນ.

ລັດຄອມມູນິດທີ່ມີຄວາມປິດລັບ ມີພັກດຽວ – ຄວບຄຸມສື່ມວນຊົນທັງ ໝົດ ແລະບໍ່ມີ ການຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນ ຍາວການຕິຕຽນ – ໃນຫຼາຍປີບໍ່ດົນ ມານີ້ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ອົງກອນ ປະຊາຊົນພາຍໃນປະເທດ ໄດ້ມີການ ເຄື່ອນໄຫວ.

ແຕ່ວ່າ ການຫາຍຕົວໄປຂອງສົມບັດສົມພອນ ໄດ້ສົ່ງຄວາມກົງວົນໃຈໃນເຄືອຂ່າຍຂອງ ສົມບັດ.
ທ່ານແບຣ໌ໄດ້ເວົ້າວ່າ “ແນ່ນອນທີ່ມີຜົນສະທ້ອນຍ້ອນການເມີນເສີຍ”.

“ຕາບໃດວ່າ ເຫດການຍັງບໍ່ມີການແກ້ໄຂ ແລະສົມບັດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກັບ ມາສູ່ພັນລະຍາ ຂອງລາວ, ຊຸມຊົນທົ່ວໂລກ, ຜູ້ຄົນຢູ່ທີ່ນີ້ທີ່ຮູ້ຈັກມັກແກ່ນ ຮັກແພງສົມບັດ ກໍຄົງຍັງຈະສືບຕໍ່ ທວງຖາມຫາ” ທ່ານແບຣ໌ໄດ້ເວົ້າຕື່ມ.