ປ້ອມໃໝ່…ແຕ່ເລື່ອງເກົ່າ

police-post

ທາງຕຳຫຼວດໄດ້ປ້ອມໃໝ່ ບ່ອນທີ່ສົມບັດ ຖືກຫາຍຕົວໄປ. ແລ້ວເມື່ອໃດເຮົາຈະໄດ້ການສືບສວນໃໝ່ (ແລະແທ້ຈິງ) ຕໍ່ການຫາຍຕົວໄປຄັ້ງນີ້?

One Reply to “ປ້ອມໃໝ່…ແຕ່ເລື່ອງເກົ່າ”

  1. ເປັນການກະທຳທີ່ເຖື່ອນ ໃຊ້ອຳນາດເໜືອກົດໝາຍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.