ລາວເປັນຜູ້ຟັງທີ່ດີ…

Castan Centreລາວ​ເປັນຍັງ​ເປັນ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເຄົາ​ນົບ​ຖື​ເປັນ​ຢ່າງ​ສູງ​ຕໍ່​ວິຖີ​ຊີວິດ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ແລະ ພູມ​ປັນຍາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ. ລາວ​ເຊື່ອມາຕະຫຼອດ​ວ່າ​​ເຮົາບໍ່​ສາມາດ​​ເອົາ​ຕົວ​ລອດ​ໄດ້​ໃນ​​ເລື່ອງ​ການ​​ປູກຝັງຖ້າ​ເຮົາ​ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ລົງມື​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ.

ເຊິ່ງ​ແຕກ​ຕ່າງ​ຈາກຜູ້​ຊ່ຽວຊານ​ດ້ານ​ກະ​ສິກຳ​ຫຼາຍໆ​ຄົນ​​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ທີ່ມັກ​ຈະ​ຍ່າງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຫາ​ປະ​ເທດ​ກຳລັງ​ພັດທະນາ ​ແລ້ວ​ເວົ້າ​ວ່າ ‘​ເຮົາ​ສາມາດ​ສອນ​ເຈົ້າວ່າ​ຄວນ​ຈະ​ເຮັດ​ແນວ​​ໃດ.’​

ສົມບັດ​ ບໍ່​ເຄີຍ​ເຮັດ​ແນວ​ນັ້ນ. ທຸກໆ​ຄັ້ງ​ລາວ​ພະຍາຍາມ​ຮຽນ​ຮູ້ ​ແລະ ຮັບຟັງ​ກ່ອນ, ​ແລະ ມັນ​ກໍ​ເປັນ​ແນວທາງ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ລາວ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ໃດ​ມາ​ ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຄົນ​ອື່ນ. ລາວ​ບໍ່​ເວົ້າ​ຫຼາຍ, ​​ລາວ​ຟັງ​ກ່ອນ.

ນາງ ອຶງ ຊຸຍ​ມິ​ງ, ກ່າວ​ໃນ ງານ​ຄາ​ສຕານ: ການ​ບັງຄັບ​ໃຫ້ຫາ​ຍສາບ​ສູນ​ໃນ​ອາຊີ: ກໍລະນີ ສົມບັດ​ສົມ​ພອນ (Castan Event: Enforced Disappearances in Asia: the case of Sombath Somphone), ​​ຈັດ​ຂື້ນ​ທີ່ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ໂມ​ນາຊ, ​ເມ​ວບອນ, ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 6 ມີນາ 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.