5 ປີທີ່ໄຮ້ຮ່ອງຮອຍ ຂອງ ທ.ສົມບັດ ສົມພອນ

ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ: 11 ທັນວາ 2017

ມາດາມ ອຶງຊຸຍເມັງ ພັລຍາຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ(ຊ້າຍ) ແລະ ມາດາມ Anne-Sophie Gindroz ອະດີດ ຜູ້ອໍານວຍການ Helvitas ຊຶ່ງເປັນອົງການ ທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບຣັຖບານ ປະເທດ Switzerland

ນັບເປັນເວລາ 5 ປີແລ້ວທີ່ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ ນັກພັທນາຊຸມຊົນດີເດັ່ນຂອງລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບຣາງວັນ ກຽດຕິຄຸນ ແມັກໄຊໄຊ ຖືກບັງຄັບ ໃຫ້ຫາຍສາບສູນໄປ ຈາກກາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈົນມາຮອດມື້ນີ້ ກໍຍັງບໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການສືບສວນ ສອບສວນ ຂອງທາງການ ລາວ ຂະນະທີ່ທາງຄອບຄົວ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົລຕ່າງໆ ກໍບໍ່ໄດ້ລົດລະທວງຖາມ ກ່ຽວກັບວ່າມີຫຍັງ ເກີດຂຶ້ນກັບທ່ານ, ທ່ານຢູ່ໃສ. ແລະລ່າສຸດນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີຄົນເວົ້າວ່າ ໄດ້ເຫັນທ່ານ ສົມບັດ ຖືກກັກຂັງ ຢູ່ຫ້ອງຂັງ ຄ້າຍກັບເປັນຫ້ອງຂັງ ຂອງຕໍາຣວດ ແລະຣົດ JEEP ຂອງທ່ານຈອດຢູ່ເຂດຂັງນັ້ນ ກໍບໍ່ມີຫຍັງປ່ຽນແປງ ຄໍາຕອບ ຈາກທາງການລາວ.

ແລະອີກເທື່ອນຶ່ງ ໃນກອງປະຊຸມຖແລງຂ່າວ ທີ່ສະໂມສອນນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດ ຢູ່ບາງກອກປະເທດໄທ ໃນມື້ວັນທີ 6 ທັນວາ 2017 ມາດາມ ອຶງຊຸຍເມັງ ພັລຍາຂອງທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ ກໍໄດ້ກ່າວເຖິງ ສິ່ງທີ່ມາດາມ ໄດ້ຂຽນຣາຍງານ ຕໍ່ພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ດ້ານການບັງຄັບຄົນ ໃຫ້ຫາຍສາບສູນ ແລະສະຖານທູດ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຮັບຊາບ ດັ່ງທີ່ມາດາມ ກ່າວວ່າ:

“Sombath was actually seen and was reported by eye-witness of some one who knew some police and Sombath was physically seen in a holding center which is not public but it’s like a house which is identified like a police holding center.”

ຫລັງຈາກຖືກບັງຄັບໃຫ້ຫາຍສາບສູນແລ້ວ ມີຜູ້ເຫັນທ່ານ ສົມບັດ. ຄົນຜູ້ນັ້ນຮູ້ຈັກກັບຕໍາ ຣວດບາງຄົນ ແລະໄດ້ຣາຍງານວ່າເຫັນທ່ານ ສົມບັດ ຢູ່ໃນບ່ອນກັກຂັງແຫ່ງນຶ່ງ ທີ່ມວນ ຊົນທົ່ວໄປບໍ່ຮູ້ຈັກ. ບ່ອນນັ້ນເປັນຄືກັນກັບສູນກັກຂັງ ຜູ້ຄົນຂອງຕໍາຣວດ. ທ່ານ ສົມບັດ ຖືກ ເຫັນຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແລະທັງຣົດຈິບຂອງທ່ານ ກໍເຫັນຈອດຢູ່ໃນເຂດນັ້ນ. Continue reading “5 ປີທີ່ໄຮ້ຮ່ອງຮອຍ ຂອງ ທ.ສົມບັດ ສົມພອນ”

ຜູ້ໃຫ້ທຶນຈະຈື່ບໍ່ນໍ?

ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ນັກການທູດ, ແລະວິຊາການພັດທະນາ ເຂົ້າຮ່ວມພົບປະກັນໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ທີ່ ປາກເຊ, ພວກເພິ່ນຈະແບ່ງເວລາລຳລຶກເຖິງຄົນທີ່ຖືກຈັບຕົວ ຫຼືຫາຍຕົວໄປໃນເມືອງນີ້ ໃນເດືອນພະຈິກ ປີ 2000 ແລະເດືອນຕຸລາ ປີ 2001 ພຽງເພາະການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ບໍ່ນໍ?

ພວກເພິ່ນຈະຈື່ນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບຊາຕາກຳຄ້າຍໆກັນ ກ່ອນໜ້ານັ້ນທີ່ວຽງຈັນ ໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 1999 ບໍ່ນໍ?

ພວກເພິ່ນຈະຈຳ ສົມບັດ ສົມພອນ ຫຼືສົມພອນ ຂັນຕິສຸກ ທີ່ໄດ້ຖືກບັງຄັບສູນຫາຍ, ຫຼືຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ຜູ້ທີ່ ສືບຕໍ່ທົນທຸກ ໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າຊາຕາກຳ ຫຼືໂທດຂອງບຸກຄົນອັນເປັນທີ່ຮັກຂອງຕົນນັ້ນ ແມ່ນຫຍັງແທ້? Continue reading “ຜູ້ໃຫ້ທຶນຈະຈື່ບໍ່ນໍ?”

ພາກປະຊາສັງຄົມໃນ ສປປ ລາວ…ແມ່ນ​ຫຍັງ?

Logo-What isຂຽນໂດຍ the Sombath Initiative

 • ຕາມປະຫວັດສາດແລ້ວ, ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມຮັ່ງມີດ້ານຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງຊົນເຜົ່າ, ມີຄວາມຫລາກຫລາຍດ້ານພາສາ ແລະ ທາງດ້ານພູມສາດ. ມາຮອດປະຈຸບັນໂດຍສະເພາະໃນບັນດາປະເທດ ສັງຄົມນິຍົມ ບັນດາຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ຊົນນະບົດແມ່ນຈະກຸ້ມຕົນເອງທາງດ້ານການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຕົນເອງເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ພາກປະຊາສັງຄົມທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານກໍ່ຍັງສາມາດຮັກສາຢູ່ຄຽງຄູ່ກັບສັງຄົມເລີ້ອຍມາ.
 • ການໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອທີ່ສຳຄັນຜ່ານທາງຂະບວນການຊ່ວຍເຫລືອຕ່າງໆ, ການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດກໍ່ໄດ້ມີການເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາແລະໄດ້ເລີ່ມເຂົ້າມາແທນທີ່ບັນດາຮີດຮອງປະເພນີ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະ ລັກຕ່າງໆເທື່ອລະໜ້ອຍ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຊຸມຊົມທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຊອກຫຼີກແມ່ນບໍມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ບໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ກົນໄກຕ່າງໆທີ່ສ້າງຂື້ນມາໃໝ່ໆໄດ້.
 • Logo-Sombath Initiativeອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນລວມມີອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນກຳມະບານ, ແລະ ສະຫະພັນຊາວໝຸ່ມ ແລະ ແມ່ຍິງ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍລັດຖະບານ ແຕ່ກໍ່ຍັງຖືວ່າເປັນອົງການພາກປະຊາສັງຄົມຢູ່ ເຖິງ ແມ່ນວ່າ ການສ້າງຕັ້ງອົງການເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນເພື່ອເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ພາກປະຊາຊົນໂດຍຕົງ.  ບັນດາອົງການທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແຫວງຫາຜົນກຳໄລຕ່າງໆ (NPAs) ກໍ່ຖືວ່າເປັນອົງການທີ່ສຳຄັນຄ້າຍຄືກັນເພາະປຽບເໝືອນເປັນ ສາຍເລືອດ ແລະ ກົນໄກ ທີ່ຊ່ວຍເຜີຍແຜ່ລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ.

Continue reading “ພາກປະຊາສັງຄົມໃນ ສປປ ລາວ…ແມ່ນ​ຫຍັງ?”

ຈົດໝາຍເປີດ ເຖິງກອງປະຊຸມເອເຊຍ-ຢູໂຣບ 2016 (ASEM)

AEPF-2016-02ເນື່ອງໃນໂອກາດກອງປະຊຸມພາກປະຊາຊົນເອເຊຍ-ຢູໂຣບ ຄັ້ງທີ 11 ທີ່ອູລານ ບາຕໍ, ປະເທດມົງໂກເລຍ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຂໍຈື່ຈຳກອງປະຊຸມດຽວກັນຄັ້ງທີ 9 ທີ່ວຽງຈັນ, ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2012.

ໃນຖານະທີ່ເປັນກອງປະຊຸມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມສາກົນທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນປະເທດເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ແລະຈາກການປຶກສາຫາລືຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທຸກແຂວງ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 9 ຖືເປັນຫຼັກໝາຍອັນໜຶ່ງໃນວົງການອັງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວ.

ແຕ່ໃນ 4 ປີມານີ້ ບໍ່ມີການຈັດກອງປະຊຸມແນວນັ້ນອີກເລີຍໃນ ສປປ ລາວ.

ພາຍຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 9 ໄດ້ບໍ່ດົນ, ສົມບັດ ສົມພອນ, ອາດີດປະທານກອງປະຊຸມ, ໄດ້ພະຍາຍາມຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບການທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂົ່ມຂູ່ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ. ໃນວັນທີ 15 ທັນວາ, ເພິ່ນໄດ້ຖືກຕຳຫຼວດຢຸດໄວ້ທີ່ປ້ອມຍາມ ແລ້ວຖືກພາຕົວໄປ ດັ່ງທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນກ້ອງວົງຈອນປິດ.  Continue reading “ຈົດໝາຍເປີດ ເຖິງກອງປະຊຸມເອເຊຍ-ຢູໂຣບ 2016 (ASEM)”

ມະນຸດຕ້ອງປົກປ້ອງທັມຊາດ

Logo-Humanity & Natureວິທະຍຸເອເຊັຍເສລີ: 18 ກຸມພາ 2016

ເຄືອຂ່າຍ ອົງການ ຈັດຕັ້ງ ທາງສັງຄົມ ຈາກ ຫຼາຍປະເທດ ໃນຂົງເຂດ ອາຊຽນ ທີ່ ເຂົ້າຮ່ວມ ງານເສວະນາ ເຣື້ອງ ຄວາມສັມພັນ ຣະຫວ່າງ ມະນຸດ ກັບ ທຳມະຊາດ ຊຶ່ງ ຈັດຂຶ້ນ ຢູ່ ຈຸລາລົງກອນ ມະຫາວິທຍາລັຍ ປະເທດໄທ ໃນ ວັນທີ 17 ກຸມພາ 2016 ເຫັນພ້ອມ ນໍາກັນວ່າ ມະນຸດ ຕ້ອງປົກປັກ ຮັກສາ ທັມຊາດ.

ຍານາງ ອຶງ ຊຸຍເມັງ ພັລຍາ ຂອງທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ສູນ ອົບຮົມ ຮ່ວມພັທນາ ຫຼື PADETC ໃຫ້ສຳພາດ ກັບ ວິທຍຸ ເອເຊັຽເສຣີ ຢູ່ໃນງານ ເສວະນາ ນັ້ນວ່າ ມະນຸດ ກັບ ທຳມະຊາດ ບໍ່ສາມາດ ແຍກອອກ ຈາກກັນໄດ້ ແລະ ມະນຸດ ຕ້ອງປົກປັກ ຮັກສາ ທຳມະຊາດ:

“ມະນຸດ ເປັນສ່ວນນຶ່ງ ຂອງ ທຳມະຊາດ ອັນນີ້ ກໍຜ່ານ ປະສົບການ ຊີວິດ ຂອງ ສົມບັດ ເອງ ເພາະວ່າ ເພິ່ນເປັນ ລູກຊາວນາ, ເຂົ້າ ກໍມາແຕ່ດິນ, ດິນ ກໍຕ້ອງ ອາສັຍນ້ຳ, ມີນ້ຳ ມີເຂົ້າ ມີປາ ຈຶ່ງມີອາຫານ ລໍ່ລ້ຽງຊີວິດ, ປ່າໄມ້ ໄດ້ໄມ້ ຈຶ່ງໄດ້ ເຮືອນຊານ. ເພິ່ນຢາກໃຫ້ ຄົນລຸ້ນໃຫມ່ ນຶກເຖິງ ບຸນຄຸນ ຂອງ ທຳມະຊາດ”. Continue reading “ມະນຸດຕ້ອງປົກປ້ອງທັມຊາດ”

ຈົດໝາຍເຖິງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ຜູ້ໃຫ້ທຶນຕໍ່ລາວ 2015

5 ພະຈິກ 2015

ໃນຂະນະທີ່ບັນດາທ່ານກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ໃນປີນີ້, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຢາກຂໍໃຫ້ ທ່ານອ່ານ ແລະລະລຶກເຖິງບົດກ່າວທີ່ ສົມບັດ ສົມພອນ ໄດ້ຂຶ້ນສະເໜີໃນກອງປະຊຸມປະຊາຊົນ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 9 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ສາມປີທີ່ຜ່ານມາ.

ການກ່າວຄັ້ງນັ້ນ ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງສົມບັດ ກ່ອນທີ່ເພິ່ນຈະຖືກເອົາຕົວໄປຈາກຖະໜົນກາງເມືອງ ທີ່ບັນດາທ່ານຫຼາຍຄົນໃຊ້ເດີນທາງໄປວຽກຢູ່ທຸກມື້ທຸກວັນ.

ພວກຂ້າພະເຈົ້າຂໍໃຫ້ທ່ານ ກ່າວຄືນຄຳເວົ້າຂອງສົມບັດ ໃນການຂຶ້ນກ່າວຂອງທ່ານທີ່ກອງປະຊຸມ ໂຕະມົນ.

ທີ່ສຳຄັນກວ່ານັ້ນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຂໍໃຫ້ທ່ານປະສານແນວຄວາມຄິດຂອງສົມບັດ ເຂົ້າໃນ ນະໂຍບາຍ ແລະໂຄງການຂອງພວກທ່ານໃນ ສປປ ລາວ ດ້ວຍ.

ຂອບອົກຂອບໃຈ

 1. ActionAid International
 2. Alliance Sud
 3. Asian Federation Against Involuntary Disappearances
 4. Asia Indigenous People’s Pact
 5. ASEAN Parliamentarians for Human Rights
 6. CCFD-Terre Solidaire
 7. Corner House
 8. Dharmajala
 9. Human Rights Watch
 10. Earth Rights
 11. Equality Myanmar
 12. Equitable Cambodia
 13. FIAN International
 14. FIAN Germany
 15. FIAN Netherlands
 16. Focus on the Global South
 17. Food First
 18. Forum Asia
 19. Friends of the Earth International
 20. Friends of the Earth USA
 21. Global Witness
 22. Indian Social Action Forum
 23. Institute for Advanced Sustainability Studies
 24. International Network of Engaged Buddhists
 25. Justice for Peace Foundation
 26. Lao Movement for Human Rights
 27. Ramon Magsaysay Award Foundation
 28. Re:Common
 29. Mekong Watch
 30. The School for Wellbeing
 31. The Sombath Initiative
 32. Social Action for Change
 33. Spirit in Education Movement
 34. Transnational Institute
 35. War on Want

Continue reading “ຈົດໝາຍເຖິງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ຜູ້ໃຫ້ທຶນຕໍ່ລາວ 2015”

ທາງການລາວບໍ່ສົນໃຈເຣື້ອງ ທ.ສົມບັດ

ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ: 13 ກັນຍາ 2015

FCCT-15-09-11
ກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ ໃນຫົວຂໍ້ທີ່ວ່າ ”1000 ມື້ ທີ່ບໍ່ມີ ຄວາມຍຸທຕິທັມ” ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ບາງກອກ ປະເທດໄທ RFA

ໃນ ກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບ ການ ຫາຍສາບສູນ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ, ໃນ ຫົວຂໍ້ ທີ່ວ່າ ”1000 ມື້ ທີ່ ບໍ່ມີຄວາມ ຍຸທຕິທັມ” ທີ່ ຈັດຂຶ້ນ ຢູ່ ບາງກອກ ປະເທດ ໄທ, ໂດຍ ສະຫະພັນ ສິດທິ ມະນຸດ ສາກົນ ແລະ ສົມບັດ Initiative, ໃນ ວັນທີ 11 ກັນຍາ ປີ 2015 ຣະບຸ ວ່າ.

ທາງການ ລາວ ຍັງບໍ່ມີ ຄວາມ ຄືບຫນ້າ ກ່ຽວກັບ ການ ຫາຍສາບສູນ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ ໃຫ້ ພັລຍາ ແລະ ຄອບຄົວ ຂອງ ທ່ານ ຮູ້ ແລະ ບໍ່ມີ ແນວທາງ ການສືບສວນ ຫາ ບຸກຄົນ ຫາຍສາບສູນ ເປັນໄປ ຕາມ ກົດໝາຍ ສາກົນ.

ທ່ານ Kingsley Abbott ທີ່ ປຶກສາ ກົດໝາຍ ຣະຫວ່າງ ປະເທດ ຈາກ ຄນະ ກັມມະການ ນິຕິສານ ສາກົນ ກ່າວວ່າ, ຣັຖບານ ລາວ ຕ້ອງ ສືບສວນ ຄະດີ ດັ່ງກ່າວ ໂດຍໄວ ແລະ ຍຸທຕິທັມ, ແລະ ໃຫ້ ແຈ້ງ ຄວາມຄືບຫນ້າ ຂອງການ ສືບສວນ ຕໍ່ ຄອບຄົວ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ. ທີ່ ຜ່ານມາ ຣັຖບານ ລາວ ຍັງບໍ່ໄດ້ ເຮັດ ຫນ້າທີ່ ນີ້ ຢ່າງ ເຕັມທີ່ ແລະ ເວົ້າວ່າ ກໍຣະນີ ການ ຫາຍສາບສູນ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ, ບໍ່ຄວນ ມີດງຽບ ຈາກ ສັງຄົມ.ດັ່ງທ່ານ ກ່າວວ່າ:

“ໃຫ້ ສືບສວນ ແລະ ຕິດຕາມ ຄະດີ ດັ່ງກ່າວ, ໃຫ້ ສື່ມວນຊົນ ແລະ ນານາຊາດ ຮູ້ວ່າ ການ ບີບບັງຄັບ ການ ຫາຍສາບສູນ ຍັງບໍ່ຖືກ ຫລົງລືມ ແລະ ໃຫ້ ທາງການ ລາວ ກັບມາ ສືບສວນ ຄະດີ ນີ້ ອີກໃຫມ່”. Continue reading “ທາງການລາວບໍ່ສົນໃຈເຣື້ອງ ທ.ສົມບັດ”

ພັນມື້ ຜ່ານມາ ກໍຣະນີ ການບັງຄັບໃຫ້ຖືກ ຫາຍສາບສູນ ຂອງທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ ສແດງຢ່າງຈະແຈ້ງ ເຖີງການປອ່ຍປະລະເມີດ ສັນຍາສາກົນຂອງລັຖະບານ ສປປ ລາວ

1000 days

FIDH: 11 ກັນຍາ 2015

ມື້ນີ້, ເປັນມື້ ທີ່ 1000 ຊື່ງ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ ຜູ້ນໍ່າ ຊື່ດັງ ອົງການ ປະຊາສັງຄົມ ໃດ້ ‘’ຫາຍສາບສູນ’’ ທີ່ ປອ້ມຍາມ ຕໍ່າຫລວດ ແຫ່ງນື່ງ ຂອງ ຖນົນ ໃຫຍ່ນື່ງ ທີ່ ນະຄອນ ວຽງຈັນ. ພວກ ຂ້າພະເຈົ້າ, ອົງການ ທີ່ມີ ລ່າຍຊື່ ຢູ່ຂ້າງ ລູ່ມນີ້, ຂໍ ຣຽກທວງ ອີກຄັ້ງນື່ງ ຕໍ່ ລັຖະບານ ສປປ ລາວ ໃຫ ເພີ້ມທະວີ ຄວາມ ພະຍາຍາມ ໃນການ ສືບສວນ ຄະດີ ຫາຍສາບສູນ ໂດຍຖືກ ບັງຄັບ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ ຢ່າງ ຣີບດວ່ນ, ຢ່າງ ມີຄວາມ ເປັນທັມ ແລະ ຢ່າງມີ ປະສິດທິຜົນ, ທັ້ງນີ້ ກໍ່ ເພື່ອໃຫ້ ຊາບເຖີງ ຊາຕາກັມ ຂອງ ຜູ່ກ່ຽວ ແລະ ວ່າງ ມາຕະການ ທາງຄວນ ເພື່ອ ໄຕ່ສວນ ແລະ ນໍາເອົາ ຜູ້ ອັບພິດຊອບ ໃນ ເລື້ອງນີ້ ຂື້ນ ສານ.

ໃນ ໂອກາດ ກອງປະຊູມ ສອບສວນ ເຖີງ ສະຖານະພາບ ດ້ານ ສິດທິ ມະນຸດ ໃນ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ່ ສອງ ເມື່ອ ມົກະຣາ ປີ 2015 ທີ່ ສະຫະປະຊາຊາດ ເມື່ອງ Genève, 10 ປະເທດ ພາຄີ ໄດ້ ສເນີ ໃຫ້ ທາງການ ສປປລາວ ສືບສວນ ເຖີງ ກໍລະນີ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງ ມີ ອີກ 5 ປະເທໄດ້ ຍົກເອົາ ບັນຫາ ດັ່ງກ່າວ ຂື້ນມາ ກ່າວ.

ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ມີຄວາມ ສະທ້ານ ຕົກໃຈ ທີ່ ທາງການ ສປປ ລາວ ບໍ່ ສາມາດ ໃຫ້ຂ່າວ ຫລື ຂໍ້ມູນໃດໆ ເຖີງ ຄວາມ ຄືບໜາ ຂອງ ການສືບສວນ ນັບ ຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 7 ມິຖຸນາ ປີ 2013 ເປັນ ຕົ້ນມາ. ການ ຫລົມເຫລວ ອັນນີ້ ຍັງຈື້ງ ຢືນຢູ່ ເຖີງແມ່ນວ່າ ທາງການ ສປປລາວ ໃດ້ ຖແລງ ເນື່ອງໃນ ກອງປະຊູມ ສະຫະປະຊາຊາດ ສອບສວນ ດ້ານ ສິດທິ ມະນຸດ ສປປລາວ (UPR) ຄັ້ງ ເດືອນ ມິຖຸນາ 2015 ວ່າ ກໍ່າລັງ ມີການ ສືບສວນ ຢ່າງ ເອົາໃຈໄສ່ ເຖີງ ຊາຕາກັມ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ. ບໍ່ເປັນ ການພຽງພໍ ທີ່ ສປປ ລາວ ພຽງຈະ ຢືນຢັນ ວ່າ ຕົນ ກໍ່າລັງ ທໍາການ ສືບສວນ ຄະດີ. ເງື່ອນໄຂ ທີ່ ສປປ ລາວ ຈໍາເປັນ ຕອ້ງປະຕິບັດ ຕໍ່ ກົດໝາຍ ສາກົນ ກໍ່ແມ່ນ ຕອ້ງ ທໍາການ ສືບສວນ ຢ່າງ ຣີບດວ່ນ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ ຄອບຄົວ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ ຊາບເຖີງ ຄວາມ ຄືບໜ້າ ຂອງ ການ ສືບສວນ ດັ່ງກ່າວ. Continue reading “ພັນມື້ ຜ່ານມາ ກໍຣະນີ ການບັງຄັບໃຫ້ຖືກ ຫາຍສາບສູນ ຂອງທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ ສແດງຢ່າງຈະແຈ້ງ ເຖີງການປອ່ຍປະລະເມີດ ສັນຍາສາກົນຂອງລັຖະບານ ສປປ ລາວ”

ຄຳຊີ້ແຈງຕໍ່ UPR: ເຫດຜົນເກົ່າ ເວົ້າໃໝ່ ຍັງຟັງຂັດໆ

Logo-Sombath InitiativeThe Sombath Initiative: 02 ກໍລະກົດ 2015

ເຫດຜົນເກົ່າ ເວົ້າໃໝ່ ທີ່ຍັງຟັງຂັດໆ: ຄຳຊີ້ແຈງຂອງລັດຖະບານລາວ ຕໍ່ຂໍ້ແນະນຳຈາກກອງປະຊຸມທົບທວນ ປະຈຳໄລຍະດ້ານສິທິມະນຸດ ຮອບທີ 2

ໃນວັນທີ 24 ມິຖຸນາ, ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ປະກອບຄຳຊີ້ແຈງຕໍ່ 196 ຂໍ້ແນະນຳ ຈາກກອງປະຊຸມທົບທວນ ປະຈຳໄລຍະ ຮອບທີ 2 ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເມື່ອເດືອນມັງກອນ ທີ່ນະຄອນເຈນີວາ. [1]

ໃນນັ້ນກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍມີຫຍັງໃໝ່. ອັນທີ່ອາດພົ້ນເດັ່ນກວ່າໝູ່ອາດແມ່ນວາທະສາດທີ່ເອົາມາເວົ້າຄືນ, ທີ່ຍັງຟັງຂັດໆ ຢູ່.

ສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງບຸກຄົນທຸກຄົນຈາກການຖືກບັງຄັບໃຫ້ສູນຫາຍ (ICPPED)

ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຕົກລົງວ່າຈະໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ (ratify, ຮັບຮອງນຳໃຊ້) ຕໍ່ ICPPED ໃນກອງປະຊຸມ UPR ຮອບທີ 1 ເມື່ອປີ 2010. ເຖິງແມ່ນວ່າ ສຸດທ້າຍຈະບໍ່ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ, ແຕ່ກໍ່ອີກເທື່ອໜຶ່ງໄດ້ຮັບ ເອົາຂໍ້ແນະນຳໃຫ້ເຮັດແນວນີ້ ຈາກເນເທີແລນ, ແຄນາດາ, ອາເຈນຕີນາ ​ແລະສະເປນ (ຂໍ້ທີ 20, 21, ແລະ 27).

ແຕ່ ລັດຖະບານລາວ ບໍ່ຍອມຮັບເອົາຂໍ້ແນະນຳ ຈາກອູຣູກວາຍ (ຂໍ້ທີ 22) ທີ່ຂໍໃຫ້ມອບສັດຕະຍາບັນ ຕໍ່ສົນທິ ສັນຍາ ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ແມ້ໃດໆ, ໂດຍຊີ້ແຈງວ່າ ຕົນ “…ຈະໃຫ້ສັດຕະຍາບັນໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ ໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບ ສົນທິສັນຍາ ຢ່າງລະອຽດເສຍກ່ອນ.”

ອິຕາລີ, ບຣາຊິລ, ເຢຍລະມັນ ແລະຝຣັ່ງ (ຂໍ້ທີ 23-26) ກໍ່ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ມອບສັດຕະຍາບັນຕໍ່ສົນທິສັນຍາ, ໄປພ້ອມໆກັບການສືບສວນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເປັນກາງ ແລະລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ.

ຂໍ້ແນະນຳເຫຼົ່ານີ້ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຮັບເອົາ ຍ້ອນວ່າ “ກໍລະນີທີ່ຖືກກ່າວຫານັ້ນ ໄດ້ຮັບການສືບສວນໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວ ແລະເຫັນວ່າຂໍ້ກ່າວຫາດັ່ງກ່າວບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ.”

ICPPED ມີທັງໝົດ 18 ໜ້າ, 7,234 ຄໍາ. ເວລາ 5 ປີ ນັ້ນເຫຼືອເຟືອສຳລັບການສຶກສາຢ່າງລະອຽດ, ໂດຍສະ ເພາະ ເມື່ອໄດ້ລົງນາມໄປກ່ອນໜ້າແລ້ວ.

ນອກນັ້ນ, ຖ້າພົບວ່າການກ່າວຫາທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຊະຍາກຳເປັນເລື່ອງ ບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ, ຍ້ອນ ຫຍັງ ຈຶ່ງເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕໍ່ສົນທິສັນຍາໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ແມ້?

ສົມບັດ ສົມພອນ

ໃນຂໍ້ແນະນຳຈາກເຢຍລະມັນ, ລັກຊຳເບີກ, ໂປແລນ, ປໍຕຸເກດ, ສວີເດັນ, ສວິດເຊີແລນ, ອັງກິດ, ອອສເຕຣເລຍ, ການາດາ, ແລະຟິນແລນ (ຂໍ້ທີ 25, 94-101, 151) ໄດ້ສະເພາະເຈາະຈົງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລົງມື ສືບສວນທັນທີ ໂດຍນຳໃຊ້ທີມງານເອກະລາດ ຕໍ່ກໍລະນີການຫາຍສາບສູນຂອງ ສົມບັດ ສົມພອນ.

ຂໍ້ແນະນຳບາງອັນແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບເອົາ, ແຕ່ບາງອັນກໍ່ບໍ່ຖືກຮັບ ຍ້ອນວ່າ “…ມີບາງສ່ວນນໍາໃຊ້ພາສາ ຫຼືສຳ ນວນ ທີ່ຍັງບໍ່ສະແດງເຖິງຄວາມເປັນຈິງໃນ ສປປ ລາວ.” Continue reading “ຄຳຊີ້ແຈງຕໍ່ UPR: ເຫດຜົນເກົ່າ ເວົ້າໃໝ່ ຍັງຟັງຂັດໆ”

145 ອົງການ: ການບັງຄັບຫາຍສາບສູນ ຂອງສົມບັດສົມພອນ ເປັນໃຈກາງ ຂອງການ ປະຊຸມທົບທວນການປະຕິບັດ ວຽກງານດ້ານ ສິດທິມະນຸດສາກົນ ກ່ຽວກັບລາວ

Logo-Sombath InitiativeThe Sombath Initiative: 20 ມັງກອນ 2015

ພວກເຮົາທີ່ລົງລາຍເຊັນຂ້າງລຸ່ມນີ້ ຮຽກຮ້ອງມາ ຍັງທ່ານ ໃຫ້ພິຈາລະນາແກ້ໄຂ ການ ຫາຍສາບສູນຂອງສົມບັດສົມພອນ ຢູ່ໃນ UPR ກ່ຽວກັບ ສປປລາວ ຂອງວັນທີ 20 ມັງກອນ 2015 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້

ກ່ຽວກັບການຫາຍສາບສູນໂດຍບັງຄັບ ແມ່ນອາຊະຍາກຳ ທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ ມັນເປັນສ່ວນ ນຶ່ງທີ່ບໍ່ຫຼາຍທີ່ຖືກຮັບຮູ້ໃນ ລະດັບສາກົນ ວ່າເປັນ ການບໍ່ມີເຫດຜົນ ຈັກດີ້ [1]

ອາຊະຍາກຳນີ້ ບໍ່ແມ່ນກະທົບແຕ່ຜູ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ມັນກໍແມ່ນອາຊະຍາກຳ ທີ່ກະທົບຕໍ່ ຄອບຄົວຂອງ ຜູ້ຮັບເຄາະຮ້າຍທີ່ ປັດສະຈາກເຫດຜົນ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼື ບໍ່ມີພາຫາ ນະ ການຊ່ວຍແກ້ ແລະເຮັດໃຫ້ມີການຢ້ານກົວ ແລະ ການຂົ່ມຂູ່. ໃນເຫດຜົນອັນດຽວ ກັນນັ້ນ ກໍແມ່ນອາຊະຍາກຳ ຕໍ່ສັງຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການ ທຳຮ້າຍທີ່ລາມອອກໄປ ແລະ ມີລະບົບການກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນພົນລະເຮືອນ ເປັນອາ ຊະຍາກຳ ຕໍ່ ມະນຸດຊາຕ

ສົມບັດສົມພອນຖືກຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສຳລັບວຽກງານຂອງລາວ ທີ່ເປັນວຽກງານປະ ດິດສ້າງຂອງການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດຢ່າງໜ້າສັນລະເສີນໃນດ້ານກະສິກຳ ຍຶນຍົງ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ມີຫຼາຍທາງເລືອກ ມີການປະກອບສ່ວນ ຂອງ ຄົນສ່ວນຫຼາຍ ແລະ ມີການສຶກສາໃຫ້ເຍົາວະຊົນ. ສົມບັດສົມພອນໃຫ້ຮັບການສັນລະ ເສີນ ຈາກຫຼາຍທາງ ລວມທັງ ໄດ້ຮັບຮາງວັນ ໄຣມົງແມັກໄຊໄຊ ໃນປີ 2005 ກ່ຽວ ກັບ ການເປັນຜູ້ນຳຊຸມຊົນ

ຍ້ອນວ່າມີການຮັບຮູ້ ແລະ ການເຄົາລົບນັບຖື ການຫາຍສາບສູນຂອງສົມບັດສົມພອນ ຈຶ່ງໄດ້ນຳມາຊຶ່ງ ຄວາມສົນໃຈທີ່ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ການບໍ່ລົດລະ ອອກມາທົ່ວໂລກ [2] Continue reading “145 ອົງການ: ການບັງຄັບຫາຍສາບສູນ ຂອງສົມບັດສົມພອນ ເປັນໃຈກາງ ຂອງການ ປະຊຸມທົບທວນການປະຕິບັດ ວຽກງານດ້ານ ສິດທິມະນຸດສາກົນ ກ່ຽວກັບລາວ”