ເລື່ອງຈິງ ແລະເລື່ອງແຕ່ງ

Logo-Speak Out-Points to Ponderຕັ້ງແຕ່ ສົມບັດ ສົມພອນ ໄດ້ຖືກລັກພາຕົວ ໃນວັນທີ 15 ທັນວາ 2010, ໄດ້ມີການຕັ້ງຂໍ້ສັນນິຖານ ກັນຕ່າງໆ ນາໆ, ທັງໃນທາງສາທາລະນະ ແລະໃນທາງສ່ວນຕົວ, ວ່າເປັນຫຍັງເພິ່ນຈິ່ງຖືກລັກພາຕົວ.

ບໍ່ພໍເທົ່າໃດວັນ ຫຼັງຈາກທີ່ເພິ່ນຫາຍຕົວໄປ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານໄດ້ເດົາວ່າ ອາດແມ່ນຍ້ອນຄວາມ ຂັດແຍ່ງສ່ວນຕົວ ຫຼືດ້ານທຸລະກິດ.

ທິສະດີນີ້ ໄດ້ຖືກກ່າວຫຼາຍຄັ້ງ ໃນແງ່ມຸມຫຼາຍແນວ, ທັງໂດຍນັກການທູດ ແລະບຸກຄົນທີ່ອ້າງວ່າເປັນ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບການສືບສວນທາງການ.

ແມ່ນແຕ່ໃນກອງປະຊຸມທົບທວນປະຈຳໄລຍະດ້ານສິທິມະນຸດ ຕໍ່ໜ້າສະພາສິທິມະນຸດ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນເດືອນມັງກອນ 2015, ກໍ່ຍັງມີການສະເໜີວ່າອາດເປັນການຂັດແຍ່ງກັບກຸ່ມອາຊະຍາກອນ.

ເຖິງແນວນັ້ນ ພາຍຫຼັງຈາກ 2 ປີ ຂອງສິ່ງທີ່ອ້າງວ່າເປັນການສືບສວນທີ່ຈິງຈັງ ແລະລະອຽດລະອໍ, ກໍ່ ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນ ຫຼືຫຼັກຖານທີ່ຈະມາສະໜັບສະໜຸນຂໍ້ກ່າວຫາດັ່ງກ່າວ. ບໍ່ມີຫຍັງເລີຍ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.