ຖະແຫຼງການກອງປະຊຸມເວທີປະຊາຊົນເອເຊຍ-ເອີ​ຣົບ ຄັ້ງທີ 9

ໂດຍທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ສົງໄສ ທີ່ສາມາດເວົາໄດ້ເລີຍວ່າ ເຫດການນີ້ແມ່ນເປັນເຫດການປະຫວັດ ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມທີ່ເຄີຍຈັດຢູ່ໃນສປປລາວ ແລະຖືວ່າເປັນກອງປະຊມຸ AEPF ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ສຸດຈົນຮອດປະຈບຸນັ. ຢູ່ໃນບັນທຶກເຫດການນັ້ນ, ພວກເຮົາທີ່ເປັນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄຮ (NPA) ຂອງລາວ ແລະຄູ່ຮ່ວມງານການຈັດງານທີ່ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງ ທາງສັງຄົມ iNGO ຂອງກອງປະຊມຸ AEPF9 ມີຄວາມພູມໃຈທີ່ຈະແລກປ່ຽນແລະແບ່ງປັນຖະແຫຼງການສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊມຸ AEPF9 ນີ້ ແລະຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືກັບທ່ານອີກໃນການປະຕິບັດຕົວຫນ້າທີ່ຕິດຕາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄືນ.

ຈາກ ຖະແຫຼງການກອງປະຊຸມເວທີປະຊາຊົນເອເຊຍ-ເອີ​ຣົບ ຄັ້ງທີ 9  ຈັດຢູ່ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 16-19 ຕຸລາ 2012.

ຫ້າປີຂອງຄວາມງຽບ…

ຫ້າປີກ່ອນ, ສົມບັດ ສົມພອນ ໄດ້ໃຫ້ ປາຖະກະຖາຕໍ່ໄປນີ້ ໃນກອງປະຊຸມປະຊາຊົນອາຊີ-ເອີຣົບ.

ຈະມີຜູ່ໃຫ້ທຶນ, ນັກການທູດ, ຫຼືອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຫຼາຍປານໃດໃນລາວ ທີ່ຈະເຜີຍແຜ່ຄຳເວົ້າຂອງເພິ່ນໃນມື້ນີ້?

 

 

 

ສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ – ມຸມມອງຈາກປະເທດລາວ

ໂດຍ ອາຈານ ສົມບັດ ສົມພອນ 

ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະທີ່ປຶກສາໃຫ້ແກ່ສູນຝກຶ ອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (PADETC) 

ກອງປະຊຸມເວທີພາກປະຊາຊົນອາຊີ-ເອີຣົບຄັ້ງທີ 9  (AEPF9)

16-19 ເດືອນຕຸລາ ປີ 2012

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ ລາວ 

ຮຽນພະນະທ່ານ. ດຣ. ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ຮອງນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການຕ່າງ ປະເທດ, ທີ່ນັບຖື;

ສະແດງຄວາມນັບຖືມາຍັງບັນດາຫມູ່ເພື່ອນ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານໃນ ສ.ປ.ປລາວ, ຈາກທະວີບອາຊີ ແລະ ເອີຣົບ;

ບັນດາທ່ານຍິງ ແລະ ທ່ານຊາຍທີ່ນັບຖືແລະຮັກແພງ…

ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກ ເປັນກຽດ ແລະ ມີຄວາມປິຕິຍິນດີ ເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບບັນດາທ່ານສູ່ປະເທດນ້ອຍໆ ຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ທີ່ມີປະຊາຊົນທີ່ມີນິໄສອ່ອນໂຍນ ແລະເຕັມດ້ວຍນ້ໍາໃຈອັນດີງາມ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບກຽດ ເປັນຕົວແທນຄົນລາວເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມພາກປະຊາຊົນ ອາຊີ- ເອີຣົບ ເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກັບ ບັນດາທ່ານ ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການສ້າງອະນາຄົດທີ່ ຍືນຍົງເພື່ອພວກເຮົາເອງ ແລະເພື່ອລູກຫຼານ. Continue reading “ຫ້າປີຂອງຄວາມງຽບ…”

ຈົດໝາຍເປີດ ເຖິງກອງປະຊຸມເອເຊຍ-ຢູໂຣບ 2016 (ASEM)

AEPF-2016-02ເນື່ອງໃນໂອກາດກອງປະຊຸມພາກປະຊາຊົນເອເຊຍ-ຢູໂຣບ ຄັ້ງທີ 11 ທີ່ອູລານ ບາຕໍ, ປະເທດມົງໂກເລຍ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຂໍຈື່ຈຳກອງປະຊຸມດຽວກັນຄັ້ງທີ 9 ທີ່ວຽງຈັນ, ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2012.

ໃນຖານະທີ່ເປັນກອງປະຊຸມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມສາກົນທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນປະເທດເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ແລະຈາກການປຶກສາຫາລືຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທຸກແຂວງ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 9 ຖືເປັນຫຼັກໝາຍອັນໜຶ່ງໃນວົງການອັງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວ.

ແຕ່ໃນ 4 ປີມານີ້ ບໍ່ມີການຈັດກອງປະຊຸມແນວນັ້ນອີກເລີຍໃນ ສປປ ລາວ.

ພາຍຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 9 ໄດ້ບໍ່ດົນ, ສົມບັດ ສົມພອນ, ອາດີດປະທານກອງປະຊຸມ, ໄດ້ພະຍາຍາມຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບການທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂົ່ມຂູ່ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ. ໃນວັນທີ 15 ທັນວາ, ເພິ່ນໄດ້ຖືກຕຳຫຼວດຢຸດໄວ້ທີ່ປ້ອມຍາມ ແລ້ວຖືກພາຕົວໄປ ດັ່ງທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນກ້ອງວົງຈອນປິດ.  Continue reading “ຈົດໝາຍເປີດ ເຖິງກອງປະຊຸມເອເຊຍ-ຢູໂຣບ 2016 (ASEM)”

ເວທີເອເຊັຽຢູໂຣບກ່າວເຖິງ ທ.ສົມບັດ

ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ: 16 ຕຸລາ 2014

aepf10logoຖແລງການ ຂັ້ນ ສຸດທ້າຍ ຂອງ ເວທີ ກອງປະຊຸມ ພາກ ປະຊາຊົນ ເອເຊັຽ ຢູໂຣບ ຄັ້ງທີ 10 ທີ່ ມີຂຶ້ນ ເມື່ອ ວັນທີ 10 ຫາ 12 ຕຸລາ ຢູ່ ເມືອງ ມີລານ ປະເທດ ອີຕາລີ ໄດ້ເວົ້າ ເຖິງ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ. ໃນ ຖແລງ ການ ນັ້ນ ມີໃຈຄວາມ ວ່າ ຈະ ຄົບຮອບ 2 ປີ ໃນ ວັນທີ 15 ທັນວາ 2014 ທີ່ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ ໄດ້ ຫາຍສາບສູນ ໄປ. ທ່ານ ສົມບັດ ເປັນໜຶ່ງ ໃນ ບັນດາ ຜູ້ຈັດຕັ້ງ ເວທີ ກອງປະ ຊຸມ ພາກ ປະຊາຊົນ ເອເຊັຽ ຢູໂຣບ ຄັ້ງ ທີ 9 ທີ່ ນະຄອນ ຫຼວງ ວຽງຈັນ ກ່ອນໜ້າ ເປີດ ກອງປະຊຸມ ອາແຊັມ ຄັ້ງທີ 10.

ຖແລງການ ຣະບຸວ່າ ສປປລາວ ເພິ່ງພາ ອາສັຍ ການ ຊ່ວຍເຫລືອ ນາໆຊາດ ຢ່າງ ຫລວງຫລາຍ ແລະ ກ່ອນໜ້າ ກອງປະຊຸມ ໂຕະມົນ ປະຈຳປີ ທີ່ ກຳນົດ ຈັດຂຶ້ນ ໃນ ເດືອນ ພຶສຈິກາ 2014 ນີ້ ຣັຖບານ ລາວ ກໍຂໍ ການສນັບ ສນູນ ທາງການເງິນ ຫລາຍ ເພີ່ມຂຶ້ນ ຈາກ ປະຊາຄົມ ສາກົລ. ແລະວ່າ ການບັງຄັບ ຄົນໃຫ້ ຫາຍສາບສູນ ບໍ່ເຄີຍຖື ເປັນບັນຫາ ພາຍໃນ ຂອງປະເທດ ໃດໆ ທັງນັ້ນ. ມັນຂັດກັບ ກົດໝາຍ ຣະຫວ່າງ ປະເທດ ແລະ ກໍຖືກັນ ຢ່າງ ກວ້າງຂວາງ ວ່າ ເປັນ ອາຊຍາກັມ ຕ້ານ ມວນມະນຸດ.

ທາງຄອບ ຄົວ ໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ປະຊາຊົນ ແມ່ນ ມີສິດທິ ທີ່ ຈະຮູ້ ຄວາມຈິງ ຮູ້ວ່າມີ ຫຍັງເກີດ ຂຶ້ນກັບ ທ່ານ ສົມບັດ. ທ່ານ ສົມບັດ ແລະ ຄອບຄົວ ມີສິດທິ ທີ່ ຈະໄດ້ຮັບ ຄວາມ ຍຸຕິທັມ. ຖແລງການ ເວທີ ເອເຊັຽ ຢູໂຣບ ຂໍເຕືອນ ບັນດາ ປະເທດ ສະມາຊິກ ອາແຊັມ ກ່ຽວກັບ ພັນທະ ເຣື່ອງ ສິດທິມະນຸດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຣະຫວ່າງ ປະເທດ.

ພ້ອມດຽວກັນ ກໍຮຽກຮ້ອງ ຢ່າງຈິງໃຈ ເຖິງ ຣັຖບານ ລາວ ໃຫ້ ສືບສວນ ສອບສວນ ແລະ ຣາຍງານ ເຣື່ອງ ການ ຫາຍສາບສູນ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ ໃຫ້ ມວນຊົນ ຮູ້ ແລະ ດຳເນີນ ຂັ້ນຕອນ ທາງ ກົດໝາຍ ຕໍ່ຜູ້ ກໍ່ ອາຊຍາກັມ ນັ້ນ ນຳດ້ວຍ. ເວທີ ພາກ ປະຊາຊົນ ເອເຊັຽ ຢູໂຣບ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ ປະເທດ ສະມາ ຊິກ ອາແຊັມ ຕິດຕາມ ການ ປະຕິບັດ ຄຳ ຮຽກຮ້ອງ ທີ່ວ່າມາ ນັ້ນ ເພື່ອ ຮັບປະກັນ ວ່າ ທ່ານ ສົມບັດ ແລະ ຄອບຄົວ ໄດ້ຮັບ ຄວາມ ຍຸຕິທັມ ຊຶ່ງ ແນ່ນອນ ກໍ ເປັນສິດທິ ຂອງ ພວກ ເຂົາເຈົ້າ ແລະ ໃຫ້ ທ່ານ ກັບຄືນສູ່ ຄອບຄົວ ຢ່າງ ປອດພັຍ.

ປະ​ເທດ​ລາວ​ຜ່ານ​ສາຍຕາ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເ​ຈົ້າ

From the blog of Philip Malone, British Ambassador to Laos: 11 October 2013

ແອນ​ດີ ຣູ​ເທີ​ຟອດ (Andy Rutherford)

ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ຊຸດ​ບົດ​ຄວາມ​ທີ່​ຂຽນ​​ໂດຍ​​ຜູ້ທີ່​​​ເຂົ້າ​ມາຢ້ຽມ​ຢາມຂອງບລ໋ອກນີ້ ​ເຊິ່ງ​ເປັນຄົນ​ອັງກິດ​ທີ່​ໄດ້​ອາ​ໃສ ​ແລະ ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ລາວ, ຫຼືຜູ້​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ກັບປະ​ເທດ​ລາວ.

ປະ​ເທດລາວ​ຕົກ​​ເປັນ​ສູ​ນກາງ​ ​ຄວາ​ມສົນ​​ໃຈຂອງ​ນາໆ ປະ​ເທດ​ໃນ​ປີ 2012 ​ຫຼັງຈາກ​ທີ່​ໄດ້​​ເປັນ​ເຈົ້າພາບ​ກອງ​ປະຊຸມ​ອາ​ເຊັມ (Asia Europe meeting– ASEM) ​ໃນ​ເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2012 ​​ທີ່​ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ກອງ​ປະຊຸມທີ່​ລວມ​ເອົາ​ບັນດາ​ຜູ້ນຳ​ ​ແລະ ລັດຖະບານ​ຂອງ​ປ​ະ​ເທດ​ຕ່າງໆ ​ໃນ 49 ປະ​ເທດຂອງ​ ASEM ມາ​ພົບ​ກັນ.

Andy-Rutherford
ແອນ​ດີ ຣູ​ເທີ​ຟອດ

ມີ​ຫຼາຍກິດຈະກຳ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບກອງ​ປະຊຸມASEM ​ໃນ​ນີ້​ກໍ​ລວມທັງ​ກອງ​ປະຊຸມ​​ ພາກ​ປະຊາ​ຊົນ ອາຊີ-​ເອີຣົບ (Asia Europe People’s Forum– AEPF) ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ເວທີ​​ສຳລັບ​ອົງການພາກ​ປະຊາ​ສັງ​ຄົມ ​ແລະໜ່ວຍ​ງານ​ພັດທະນາ​ສັງຄົມ​ຕ່າງໆ ​ຈາກ​ອາຊີ ​ແລະ ​ເອີຣົບທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພັດທະນາ​​ເສດຖະກິດ ​ແລະສັງຄົມ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ ​ແລະ​ແບບ​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ ​ໄດ້​ມາ​ພົບ​ປະ ​ແລກປ່ຽນ​ວິ​ໄສ​ທັດ ​ແລະການວາງ​ແຜນ. ມັນ​​ເປັນ​ກ​ອ​ງປະຊຸມ​ທີ່​​ເຮັດ​​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອ​ນ ​ແລະ ຄວາມ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ.

ກອງ​ປະຊຸມ​ພາກ​ປະຊາຊົນ ​ອາຊີ-​ເອີຣົບຄັ້ງ​ທີ 9 ​ໄດ້​ຈັດ​ຂື້ນ​ທີ່​ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນລະຫວ່າງ​ວັນ​ທີ 16-19 ​ເດືອນ​ຕຸລາ 2012 ​ເຊິ່ງກໍ​ເປັນກ​ອງປະຊຸມ​ທີ່​ປະກອບ​ດ້ວຍ​ກອງ​ປະຊຸມນ້ອຍ ຍ່ອຍໆ ຈຳນວນ​ຫຼາຍ​ຫົວ​ຂໍ້ທີ່​ດຳ​ເນີນກັນ​ມາ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຊ່ວງ​ຕົ້ນ​ປີ 2012 ​​ໃນ​ແຕ່ລະແຂວງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ລາວ ​ແລະ ​ໃນພາກ​ພື້ນ​ອາຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ. Continue reading “ປະ​ເທດ​ລາວ​ຜ່ານ​ສາຍຕາ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເ​ຈົ້າ”

ຮູບແບບການພັດທະນາທີ່ສົມດູນຍິ່ງຂຶ້ນ

ຮູບແບບການພັດທະນາທີ່ສົມດູນຍິ່ງຂຶ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຫມາກຜົນອັນແທ້ຈິງຈາກວິໄສທັດຂອງຜູ້ນຳກໍ່ສ້າງ ປະເທດຊາດທີ່ກ່າວໄວ້ວ່າປະເທດແມ່ນຕ້ອງປົກຄອງໂດຍປະຊາຊົນ ແລະເພື່ອປະຊາຊົນແລະ ບົນພື້ນຖານ ຕາມແນວທາງຫຼັກຂອງກົດຫມາຍ ເພື່ອນຳມາເຊິ່ງ “ສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ, ເອກະພາບ, ແລະ ວັດທະນາຖາວອນເພື່ອປວງຊົນລາວທັງຊາດ”, ຜູ້ນຳຂອງລາວແລະ ນັກວາງນະໂຍບາຍຄວນຍັບອອກຈາກ ກະແສທີ່ຍຶດເອົ າຫຼັກການພັດທະນາຮູບແບບທຶນນິຍົມຕາເວັນຕົກ ໃນການຂະnາຍໂຕຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ທັດສະນະທີ່ວ່າ “ເຮັດໃຫ້ຮັງມີໄວ”. ແຜນຍຸດທະສາດແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານ ການພັດທະນາຂອງລາວຄວນໃຫ້ ມີລັກສະນະຮອບດ້ານ ແລະມີຄວາມສົມດູນ ແລະ ຄວນນຳເອົ າ 4-ມຸມມອງນຳເຂົ້າໄປຮ່ວມໃນການພິຈາລະນາຕໍ່ (1) ເສດຖະກິດຫຼື ການຮັບປະກັນດ້ານການດຳລົງຊີວິດ; (2) ຄວາມສົມບູນທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ; (3) ຄວາມຍືນຍົງຂອງສະພາບແວດລ້ອມ; ແລະ (4) ການປົກຄອງທີ່ດີ. ມັນເປັນພຽງການດັດປັບ ສົມດູນຂອງຮູບແບບການພັດທະນາ ທີ່ລາວເຮົ າ ຈະບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຍາວເພື່ອການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ແລະການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ສິ່ງນີ້ກໍ່ຍັງເປັນເນື້ອຫາຫຼັກທີ່ຖືກສະຫນັບສະຫນູນໃຫ້ນຳສະເຫນີ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໂດຍກອງປະຊົມເວທີພາກປະຊາຊົນອາຊີ-ເອີຣົບ (AEPF).

ຈາກ ”ຄຳຖະແຫຼງວິໄສທັດຂອງລາວ ແລະ ຂໍ້ສະເຫນີແນະເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນການນຳສະເຫນີຕໍ່ກອງປະຊຸມ ເວທີພາກປະຊາຊົນ ຄັ້ງທີ 9”