ກອງປະຊຸມພາກປະຊາສັງຄົມອາຊຽນ

Logo-Speak Out-Points to Ponderກອງປະຊຸມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມອາຊຽນ ຫຼືກອງປະຊຸມພາກປະຊາສັງຄົມອາຊຽນ (ASCS/APF) ທີ່ຈັດຂຶ້ນແຕ່ລະປີ ແມ່ນການນຳສະເໜີແບບຢ່າງທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ຂອງກຸ່ມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງ ຄົມ ແລະຝ່າຍບຸກຄົນຂອງອາຊຽນ ທີ່ນຳເອົາສຽງ ແລະບັນຫາຂອງຕົນຂຶ້ນສູ່ຜູ້ນຳ ແລະນັກກົດໝາຍ ລະດັບພາກພື້ນ.

ໃນປີ 2014, ການພົບປະແມ່ນຈັດຢູ່ທີ່ກຸງຢ້າງກຸ້ງ, ປະເທດພະມ້າ, ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກວ່າ 3,000 ຄົນ. ກອງປະຊຸມລວມ 3 ບັ້ນ ແລະກອງປະຊຸມຖາມຕອບ 35 ບັ້ນ ມີນັກປາຖະກະຖາເກືອບ 200 ທ່ານ.

ໃນນີ້ ມີພຽງທ່ານດຽວຈາກ ສປປ ລາວ.

ກອງປະຊຸມ ປີ 2015 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 20-24 ເມສາ ທີ່ກົວລາລຳເປີ, ປະເທດມາເລເຊຍ. ໂດຍມີ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກວ່າ 1,4000 ຄົນ, ການປະຊຸມເທື່ອນີ້ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນ 69 ບັ້ນ ໂດຍມີນັກ ປາຖະກະຖາ 250 ທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມແລກປ່ຽນແນວຄິດ ແລະການວິເຄາະຮ່ວມກັນ.

ອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ມີພຽງຄົນລາວ 1 ທ່ານ ເທົ່ານັ້ນ.

ເຖິງແນວນັ້ນ ຫຼາຍຄົນກໍ່ຍັງເຊື່ອວ່າ ສປປ ລາວ ເໝາະສົມທີ່ຈະເປັນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມປີ 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.