ເຖິງລຸງສົມບັດ…ຈາກໄວໜຸ່ມທີ່ນັບຖື

OLYMPUS DIGITAL CAMERAເຖິງລຸງສົມບັດທີ່ນັບຖື,

ຫວັງວ່າລຸງຈະສະບາຍດີ, ຫ້າປີກ່ອນໜ້ານີ້ຫຼານໄດ້ເຂົ້າໄປຂໍຄຳປຶກສານຳລຸງຫຼາຍຄັ້ງໃນໄລຍະທີ່ຫຼານເລີ່ມວຽກ ໃໝ່ ແລະ ບໍ່ເຄີຍມີຈັກຄັ້ງເລີຍທີ່ລຸງຈະປະຕິເສດໃນການໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ເຖິງວ່າລຸງຈະຄາວຽກຫຼາຍປານໃດກໍຕາມລຸງ ກໍຈະຫາເວລາໃຫ້ຫຼານສະເໝີ ແຕ່ມີຂໍ້ຫ້າມອັນດຽວຄື ຕ້ອງບໍ່ຖືກເວລາດຽວກັນກັບຊົ່ວໂມງນັດຕີປິງປອງຂອງລຸງກໍພໍ, ຫຼານຈື່ສະເໝີ ແລະ ຍິ້ມທຸກຄັ້ງທີ່ຄິດເຖິງປະໂຫຍກນີ້. ຜ່ານມາເຖິງວ່າຫຼານຈະບໍ່ໄດ້ພົວພັນວຽກ ໂດຍກົງກັບລຸງ ແຕ່ກັບໄດ້ຮັບຄຳປຶກສາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຮູ້ສຶກໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ເບື້ອງຫຼັງສະເໝີເມື່ອຕ້ອງການ.

ຜ່ານໄປສາມປີແລ້ວທີ່ຫຼານບໍ່ຮູ້ວ່າຕອນນີ້ລຸງຢູ່ໃສແຕ່ຫຼານຍັງຈື່ປະໂຫຍກໜຶ່ງເຊິ່ງເປັນປະໂຫຍກທີ່ລຸງໄດ້ບອກ ຫຼານໄລຍະທຳອິດທີ່ພົບລຸງຄື: “ໃຫ້ຫຼານເປັນນຳ້ເຄິ່ງຈອກ ຫຼື ເປັນນຳ້ເກືອບເຕັມຈອກສະເໝີ, ຢ່າເປັນນຳ້ເຕັມຈອກ”. ການເປັນນຳ້ບໍ່ເຕັມຈອກນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ມີບ່ອນຫວ່າງເຫຼືອເພື່ອຮັບສິ່ງທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ເປີດກວ້າງຮັບສິ່ງທີ່ຖືກ ຕ້ອງ ແລະ ແນວຄວາມຄິດໃໝ່ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ສ້າງກຳລັງໃຈໃຫ້ຕົນເອງ, ສ່ວນສິ່ງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມຫຼືບໍ່ຖືກ ຕ້ອງນັ້ນໃຫ້ຫຼານເທອອກເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສືບຕໍ່ຜິດພາດ, ເພື່ອປັບປຸງຕົນເອງ ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນສິ່ງໃໝ່ທີ່ດີກວ່າ. ຫຼານຈື່ປະ ໂຫຍກນີ້ໄດ້ດີ ແລະ ທົບທວນມັນສະເໝີໂດຍສະເພາະເວລາພົບບັນຫາ.

ຜ່ານໄປສາມປີແລ້ວສິ່ງທີ່ລຸງໄດ້ສັ່ງສອນນັ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ຫຼານເທົ່ານັ້ນທີ່ຈື່ຈຳແຕ່ຍັງມີອີກຫຼາຍຄົນທີ່ຫຼານໄດ້ພົບ ແລະ ຫຼານກໍໄດ້ຟັງເລື່ອງລາວຂອງພວກເຂົາທີ່ເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາຈາກສິ່ງທີ່ລຸງໄດ້ໃຫ້ແນວຄິດໄວ້ ແລະ ພວກເຂົາກໍຈື່ຈຳເລື່ອງລາວເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ສະເໝີເຊັ່ນດຽວກັນ. ເວລາຜ່ານໄປນັ້ນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ວຽກງານທີ່ລຸງພັດທະນາໄວ້ ນັ້ນສູນຫາຍໄປ ແຕ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວຍັງດຳເນີນຕໍ່ໂດຍຄົນລຸ້ນໃໝ່ທີ່ລຸງລົງເຫື່ອແຮງສ້າງ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດໃນການພັດ ທະນາຕົນເອງຈົນພວກເຮົາເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສາມາດດຳເນີນວຽກງານດ້ວຍຕົວຂອງພວກເຮົາເອງ.

ຫຼານເອງຢາກຂອບໃຈລຸງອີກຄັ້ງຜ່ານຈົດໝາຍສະບັບນີ້ທີ່ໄດ້ໃຫ້ແນວຄວາມຄິດດີໆໄວ້ໃຫ້ກັບຫຼານ, ຂອບໃຈທີ່ ລຸງໄດ້ສ້າງຜົນງານທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ສັງຄົມໄວ້ໃຫ້ຫຼານໄດ້ຮຽນຮູ້ເພື່ອປັບມານຳໃຊ້, ຂອບໃຈລຸງ ທີ່ໃຫ້ໂອກາດໄວໜຸ່ມໃນການພັດທະນາ ແລະ ຂອບໃຈທີ່ຫຼານໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ພົບລຸງ. ສຸດທ້າຍນີ້, ຫຼານຫວັງວ່າສິ່ງທີ່ ລຸງສ້າງໄວ້ນັ້ນຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຜົນກວ້າງຂຶ້ນເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ຄົນລຸ້ນໃໝ່.

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ,

ໄວໜຸ່ມທີ່ນັບຖືແນວຄວາມຄິດຂອງລຸງ

One Reply to “ເຖິງລຸງສົມບັດ…ຈາກໄວໜຸ່ມທີ່ນັບຖື”

  1. As the United States and the United Nations continued to fight on the human rights and disappearance abuses, I urge everyone not to lose sight of all forms of human rights and religious persecution of the communist Pathet Lao. The UN Special Rapporteur on the Rights of indigenous peoples around the world have contended with violations of their sacred spaces and graves of religious minorities. In addition to its many human rights watch has documented cases in which the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) has targeted the graves of religious minorities. A separate report has detailed Hmong’s destruction of the minority graves as well in order to compare to the Lao/Hmong graves and genocide in Laos.
    Accordingly, I ask that you (United Nations) a UN Resolution protect-ting the sanctity of human gravesites against acts of destruction. All faiths and cultures honor their dead, and it is a tragic fact that when a minority faces persecution, their sacred sites and graves are often targets of desecration. Such as a resolution should extend these basic protections regardless of the faith or culture. Everyone has the rights to express and observance the case of Sombath Somphone to put hard pressure against the Lao Communist Regime to send him back home to his family without hesitation. We will be keeping to recall up until he will be returning home to his family safely…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.